Juridik i forskning

Din forskning kan bland annat påverkas av lagar och regler som rör offentlighet och sekretess, upphovsrätt, inköp av varor och tjänster och hantering av personuppgifter.

Vänd dig till universitetsledningens kansli om du har frågor kring olika juridiska aspekter av din forskning. Du kan också läsa mer i regelverket som du hittar på umu.se.

Regelverk vid Umeå universitet

Kontakt

Universitetsjurist
universitetsjurist@umu.se

Upphandling och inköp
upphandling@umu.se

Registratur och arkiv
registrator@umu.se

Dataskyddsombud
pulo@umu.se

Lena Holmberg
2021-06-30