Mötesplatser

Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklar nya former av mötesplatser, och använder redan befintliga, för att stötta lärare och forskare i att hitta nya samverkansformer med externa aktörer.

Vi representerar också universitetet i prioriterade externa nätverk och deras mötesplatser. Något som bidrar till att universitetet både syns och visar engagemang i regionen.

Hör gärna av dig om du vill ha mer information – eller har egna idéer rörande mötesplatser!

Några exempel:

AIMday

En modell för att genomföra möten mellan forskare/lärare och externa aktörer i syfte att öka samverkan inom forskning är AIMday.

AIMday står för Academic Industry Meeting day. Dagen bygger på frågor som externa organisationer får skicka in på förhand, inom ett givet tema. Universitetet matchar sedan dessa frågeställningar med akademisk expertis inom området. Ofta kan en fråga vara intressant för flera olika vetenskaper – och tanken är att en bred blandning av akademiker ska kunna bidra med sina olika perspektiv. 

Resultatet blir en dag fylld av en serie mini-workshops enligt principen "en fråga – en timme", där grupper om cirka fem till tio personer möts för att diskutera varje ämne.

AIMday bäddar för ett utbyte av kunskap och idéer, där fokus ligger på att hitta nya sätt att ta sig an faktiska utmaningar – och att skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt samarbete mellan externa organisationer och akademin.

AIMday stärker forskningen genom att:

  • inspirera och ge idéer,
  • skapa nya kontakter som kan leda till gemensamma studier eller projekt,
  • visa hur din forskning kan komma till användning och generera impact,
  • möjliggöra möten med andra forskare och diskutera frågor av gemensamt intresse.

Ofta finns det också möjlighet att söka förstudiemedel för samverkansidéer som växer fram under AIMday.

Läs mer om AIMday-konceptet

Industridag

Forskningsstöd och samverkan erbjuder stöd till institutioner som tillsammans med externa företag vill arrangera industridagar, en mötesplats där lärare och forskare får möjlighet att möta industriföretag.

Jobbsnack (f.d. Räkmacka)

Jobbsnack är en mötesplats där studenter från i förväg valda program får träffa yrkesverksamma inom en viss bransch för att lära känna arbetsmarknaden i regionen, inspireras och knyta kontakter. Mötesplatsen är ett samarbete mellan Umeå universitet genom Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå och Örnsköldsviks kommun, samt studentkårerna vid Umeå universitet.

Läs mer om Jobbsnack

Kontakta oss

Enheten för forskningsstöd
och samverkan

Anna Sandström Emmelin
samordnare
Telefon: 090-786 60 21
anna.emmelin@umu.se

Kerstin Reinholdsson
samordnare
Telefon: 090-786 56 41
kerstin.reinholdsson@umu.se

Lena Holmberg
2021-12-02