Strategiska partnerskap

Umeå universitet ingår i ett antal långsiktiga samarbeten, strategiska partnerskap. Målet med dessa är dels att nå ömsesidig utveckling och dels att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning. Att arbeta tillsammans kan också bidra till bättre förståelse för samhällets behov – och till lösningar på dess utmaningar.

Genom de strategiska partnerskapen kan vi exempelvis underlätta möten och kunskapsutbyte, främja samverkan och gemensam innovationsutveckling.

Foto: Mostphotos

Volvo Lastvagnar AB

Umeå universitet har sedan 2015 ett strategiskt partnerskap med Volvo Lastvagnar AB.

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå är Norrlands största verkstadsindustri. En stor del av produktionen bygger på avancerade robotar och datoriserade övervakningssystem. Dessutom fungerar anläggningen i Umeå som en introduktionsfabrik för nya tekniker och material inom pressning, hyttmontering och ytbehandling. Det gör att Volvos främsta kompetens inom dessa områden finns i Umeå – och att strategiska satsningar på forskning och utveckling koncentreras hit.

Umeå universitet och Volvo Lastvagnar samverkar inom både forskning och utbildning. Till exempel i fråga om:

 • examensarbeten
 • praktikplatser
 • gemensamma forskningsprojekt och -ansökningar
 • seminarier och workshops

Aktiviteterna syftar till ömsesidigt utbyte och utgår i hög grad från att matcha Volvos långsiktiga utmaningar med starka forsknings- och utbildningsområden här vid Umeå universitet.

De aktuella fokusområdena för partnerskapet med Volvo Lastvagnar är:

 • Hållbart ledarskap
 • Hållbart arbetsliv och hälsa
 • Hållbar produktion och teknik

Kontaktperson: Katarina Henriksson, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Umeå kommun

Sedan januari 2018 har Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Umeå kommun. Fokusområdena för partnerskapet är:

 • Hållbar stadsutveckling
 • Curiosum
 • Kompetensförsörjning/kompetensutveckling
 • Digital utveckling och AI

Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun kan emellertid omfatta allt från forskning och utbildning till innovation och kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden.

Visst har det parterna emellan funnits många givande samarbeten redan innan 2018. Men via det strategiska partnerskapet är förhoppningen att kunna fokusera och samordna samarbetet ytterligare för att få ut mer av vårt gemensamma arbete när det gäller att utveckla kommunen, regionen och Umeå universitet.

Kontaktperson: Anna Sandström Emmelin, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Region Västerbotten

I januari 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Umeå universitet och Region Västerbotten, som numer också omfattar länets hälso- och sjukvård, har samarbetat redan tidigare. Till exempel vad gäller läkar- och tandläkarutbildningen, samt inom klinisk och odontologisk forskning. Men genom att ingå ett strategiskt partnerskap är målet att kunna arbeta mer långsiktigt med ännu fler prioriterade områden: 

 • Kompetensförsörjning
 • Digitalisering/E-hälsa
 • AI
 • Forskningsinfrastruktur

Samverkansaktiviteter som kan bli aktuella är exempelvis examensarbeten, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och -ansökningar, seminarier och workshops.

Kontaktperson: Annika Nordstrand, Enheten för forskningsstöd och samverkan

 

Örnsköldsviks kommun

I april 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Örnsköldsviks kommun för att kunna identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar, tillföra varandra nyttig kompetens och höja kvaliteten i våra respektive verksamheter.

I och med partnerskapet utvecklar vi en strukturerad modell med tydliga vägar för att tillvarata nya idéer, möjliggöra synergier och snabbt kunna komma igång med samverkan. Till exempel inom forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som bägge parter kommer överens om.

Nuvarande fokusområden är:

 • Bioekonomi
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Hållbar tillväxt

Kontaktperson: Martin Englund, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Skellefteå kommun

I december 2020 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun. Syftet är att hitta och utveckla långsiktiga former för samverkan. Tillsammans har vi identifierat tre fokusområden där våra organisationer kan stärka varandra:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Artificiell Intelligens, AI

För dig som är forskare eller lärare innebär partnerskapet med Skellefteå en tydligare ingång för samverkan med kommunens alla verksamheter. I och med det nya avtalet så finns det också stöd för relations- och nätverksbyggande över tid.

En långsiktig relation med Skellefteå kommun betyder att vi gemensamt kan fokusera forskning och utbildning kring samhällets behov och bidra till att lösa dess utmaningar.

Kontaktperson: Johanna Gardeström, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vad är ett strategiskt partnerskap?

Den här korta filmen ger exempel på vad ett strategiskt partnerskap kan innebära och förklarar nyttan med strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

Lär dig mer om strategiska partnerskap

Vad kännetecknar ett strategiskt partnerskap? Hur skiljer det sig från andra typer av samarbeten?

Läs mer i vårt infoblad

Lena Holmberg
2021-12-10