Skriva ansökan

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan ge dig stöd och hjälp under ansökningsprocessen.

Du kan bland annat få feedback på din ansökan, hjälp med intyg och stödbrev och stöd i att använda system för ansökningar.

Vill du nå oss på det centrala forskningsstödet?


Vår funktionsbrevlåda

Hit kan du alltid skriva, så återkopplar någon av våra medarbetare till dig.
rso@umu.se


EU-projekt

Agneta H. Plamboeck
EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76


Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
Ekonom
sofia.granberg@umu.se
090-786 97 60

Maria Königsson
Projektsamordnare
maria.konigsson@umu.se
090-786 89 42

Lena Holmberg
2023-09-12