Stöd till utbildning

Utbildning är en av universitetets två huvuduppgifter. Enligt Umeå universitet 2020 – Vision och mål ska Umeå universitet stå för en utbildning för gränslös kunskap. Det betyder att vi ska erbjuda ett utbildningsutbud som baseras på forskning, oavsett nivå.

De uttalade målen är:

  • Attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer.
  • Hög lärarkompetens.
  • Möten med forskning och omgivande samhälle.
  • Stark internationell dimension.

Aktuellt

Kommunikationsenheten
2022-08-04