Anmälan och antagning

Här kan du läsa mer om anmälan till utbildning vid Umeå universitet.

Om du behöver fördjupad information i frågor om antagningsadministration ska du ansluta till teamet Antagningsadministration. Där aviseras även arbetsuppgifter eller händelser som är viktiga för dig att komma ihåg.

Ansökan till utbildning hanteras utifrån vad som står i högskolelagen, högskoleförordningen och i Umeå universitets egen antagningsordning.

Regelverk: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå, aktuellt läsår, se länk Utbildning på grund- och avancerad nivå

Från anmälan till registrering

När en anmälan till utbildning kommer in via Antagning.se eller Universityadmissions.se prövas

  • den sökandes förkunskaper mot fastställda tillträdesregler till högskolan
  • eventuell särskild behörighet
  • meritvärdering

Detta görs av Antagningen i antagningssystemet NyA.

Om den sökande är behörig och tackar ja till sitt antagningsbesked kommer han eller hon även att delta i urval 2. Då förs den sökande över till Ladok som antagen. Eventuell reservantagning görs av ansvarig institutionspersonal i NyA-webben. Därefter görs registrering i Ladok av dig som ansvarig administratör på institutionen.

 

Antagning - Mer information

Bedömningshandboken på Universitets- och högskolerådets webbplats

Regelverk: Lokala regler för gymnasieelevers parallelläsning
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Regelverk: Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå (aktuellt läsår)
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Antagningsrådet

NYA

Här finns mer information om antagningssystemet NyA.

SVARSKRAV PÅ FÖRSTA ANTAGNINGSBESKEDET

Antagningsbesked skickas ut i mitten av december och juli för samtliga sökande, även programstudenter. Alla sökande som vill studera ska tacka ja till sitt första antagningsbesked. Om man inte tackar ja till beskedet kommer man att strykas från sökt utbildning.

Alla webbanmälda får antagningsbesked via den e-post som man angett i sin anmälan. Pappersanmälda får beskedet via post.

STÄLLA IN EN UTBILDNING

Enligt förvaltningslagen får ett gynnande myndighetsbeslut inte återkallas. Det betyder att en utbildning bara kan ställas in innan de sökande fått sitt första antagningsbesked. För att ställa in en kurs eller ett program, klicka på länken nedan och skicka ett meddelande till Antagningen och Selma.

Ställ in kurs/program

Anita Engkvist
2024-01-25