Hantera antagningstal

Alla kursansvariga institutioner ska inför varje kurstillfälle avgöra hur många studenter man vill ha på respektive kurs. För att uppnå det önskade antalet måste institutionen ange planerings- och antagningstal.

Planeringstal är det antal studenter man strävar efter att faktiskt få på kursen. Antagningstal är det antal som man vill ska antas per urval i den aktuella antagningsomgången.

Lägga in antagningstal

Antagningstal måste finnas inlagda i NyA-webben för alla anmälningsalternativ inför närmast kommande termin. Dagen efter sista anmälningsdag öppnas möjligheten att ange antagningstal.

Om en utbildning ska ställas in

Enligt förvaltningslagen får ett gynnande myndighetsbeslut inte återkallas. Det betyder att en utbildning bara kan ställas in innan de sökande fått sitt första antagningsbesked. För att ställa in en kurs eller ett program, klicka på länken nedan och skicka ett meddelande till Antagningen och Selma. Meddelandet om att en utbildning kan ställas in ska skickas in så fort som möjligt, dock senast 12 dagar före urval.

Skicka meddelande om att ställ in kurs/program

Vilka studenter ska få plats inom de antagningstal som institutionen sätter?

Tänk på att en kurs kan vara utlyst i både en internationell omgång, en lokal omgång, en utbytesomgång och en nationell omgång. Kursen kan även vara inledande kurs på ett eller flera program. För sådana kurser måste därför antagningstalen anpassas så att studenterna från alla dessa omgångar ryms inom planeringstalet för den aktuella kursen.

Antagningstal anges för varje tillfälle (anmälningskod) i varje antagningsomgång. Det tal som anges på respektive tillfälle gäller endast sökande i aktuell antagningsomgång.

Viktigt att notera är att anmälningsstatistik på kursnivå INTE innehåller studenter som tillkommer via inledande kurser på program. De studenter som antas till ett program tillkommer som antagna på inledande kurser på programmet när urvalsresultatet överförs till Ladok. Detta måste man komma ihåg och hålla undan platser för i de fall kurserna även bjuds ut som fristående kurs.

När det gäller kurser som utlyses både inom program och som fristående kurs, så ska antagningstalet omfatta följande grupper:

Observera att programstudenter alltid har platsgaranti om de sökt i tid. Hur många som är programstudenter framgår av statistiken. Det går att ta fram detaljerad statistik i NyA-webben för att se vilka program de anmälda på aktuellt anmälningsalternativ tillhör. För att undantag från detta ska göras måste det meddelas Antagningen i god tid innan urval.

Anita Engkvist
2023-02-10