Hantera antagningstal

Här finns information om antagningstal som ska finnas på alla utbildningstillfällen för att behöriga sökande ska antas. Antagningstal är det antal som man vill ska antas per urval i den aktuella antagningsomgången.

Lägga in antagningstal

Antagningstal måste finnas inlagda i NyA-webben för alla anmälningsalternativ inför närmast kommande termin. I samband med att anmälan öppnas för anmälan går det även att börja ange antagningstal. Det tal som anges på respektive tillfälle gäller endast hur många sökande som ska antas i aktuell antagningsomgång.

Vilka studenter ska få plats inom de antagningstal som institutionen sätter?

En kurs kan vara utlyst i både en internationell omgång, en lokal omgång, en utbytesomgång och en nationell omgång. Kursen kan även vara inledande kurs på ett eller flera program. För sådana kurser måste därför antagningstalen anpassas så att studenterna från alla dessa omgångar ryms inom planeringstalet för den aktuella kursen.
Manual och instruktioner finns i Teams "Antagningsadministration".

Observera att programstudenter alltid har platsgaranti om de sökt i tid. Hur många som är programstudenter framgår av statistiken. Det går att ta fram detaljerad statistik i NyA-webben för att se vilka program de anmälda på aktuellt anmälningsalternativ tillhör. För att undantag från detta ska göras måste det meddelas Antagningen i god tid innan urval.

Teams Antagningsadministration

Gå med i vårt team om du behöver fördjupad information om Antagningsadministration

Antagningsadministration

Där aviseras också arbetsuppgifter och händelser som är viktiga för dig att komma ihåg för dig som arbetar i NyA-webben.

Anita Engkvist
2023-11-30