Kurs inom program

I nationella antagningsomgångar administreras programstudenters antagning till kurser för kommande termin via gruppanmälan eller att studenterna själva söker valbara kurser. Programstudenter i din beställning förs över från Ladok till NyA i den aktuella antagningsomgångens programunderlag. Du kan begära att få underlaget som gäller dina studenter.

Beställning av gruppanmälan

För att Antagningen ska kunna göra gruppanmälan måste du fylla i och skicka in blanketten Programstudenters kurser nästa termin som du hittar på den här sidan. I beställningsunderlaget för gruppanmälan anger du vilka kurstillfällen gruppen ska anmälas till.

Antagningen gör utsökningen på programkod, eventuell inriktning samt en aktuell programkurs som studenterna är registrerade på.

När studenten loggar in på Antagning.se kommer hen att se anmälan till de obligatoriska kurserna inom programmet (som sköts via gruppanmälan). Studenten kan då välja att ta bort eller lägga till utbildningsalternativ i sin anmälan. Det kan vara:

  • eventuella valbara programkurser
  • fristående kurser
  • ett helt nytt utbildningsprogram

Om någon inte blivit gruppanmäld kan du uppmana studenten att själv söka programkurserna. Kontrollera först att hen finns med i programunderlaget, annars får du meddela Antagningen så uppdaterar vi och studenten kan söka.

Beställning av valbara kurser

För att programstudenter ska kunna söka valbara kurser via Antagning.se måste du fylla i beställningen för Programstudenters kurser nästa termin som du finner på den här sidan. Studenterna förs över till programunderlaget innan anmälan öppnar.

Studenterna kan anmäla sig till valbara programkurser, som då måste finnas inlagda i Selma och vara markerade som programkurs, inom det aktuella programmet. Det är viktigt att studenterna får information om vilka kurser de får söka inom programmet och att allt annat ska sökas som fristående kurs. Inför varje ny antagningsomgång får du som gör beställningen ett underlag på kurser som kan sökas som programkurs den aktuella terminen.

Programstudenter med valbara kurser finns i din ärendekö i NyA

Efter sista anmälningsdag får du som ska granska valbara kurser information om hur handläggningen går till. Bedömningen görs i NyA-klienten och du tilldelas tillfällig handläggarbehörighet. Du kontrollerar behörighet, att studenten sökt rätt kurser och inte för många kurser inom programmet.

Kontaktpersoner för programmen

Inför varje antagningsomgång får alla kontaktpersoner på institutionerna en mejlförfrågan.

Kom ihåg att kontrollera listan på kontaktpersoner inför nästa antagningsomgång. Om den innehåller felaktigheter - kontakta Maria Lundgren så fort som möjligt för korrigering.

Programkurser

Beställning ska vara gjord senast 1 mars för höstterminen samt 1 september för vårterminen.

Beställning för programstudenters kurser nästa termin

Sök programkurser på antagning.se

Lämna personnummer och en programkod till Antagningen. Vi etablerar dig i NyA så du själv kan testa att logga in med ditt Umu-id, söka fram kurser och anmäla dig som programstudent.

Då kan du bättre förstå studenternas frågor och även kontrollera om en kurs går att söka som programkurs.

Vikten av att söka i tid

Påminn programstudenterna att de ska söka programkurser i tid och att de ska tacka ja till sitt antagningsbesked innan sista svarsdag så att de inte förlorar sin plats.

Den 1 juni respektive 1 december (preliminärt) stängs rena programkurstillfällen för sen anmälan. Efter stängning hanteras programkurserna i Ladok.

Efter urval 1 hanterar vi alla sena anmälningar som fristående kurs genom att ändra söksätt från "kurs inom program till fristående kurs".

Kontaktpersoner programkurser

Samhällsvetenskaplig fakultet
Reyal Kvist

Medicinsk fakultet och Lärarhögskolan
Anita Engkvist

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Lundgren

Humanistisk fakultet
Emil Nordahl

Anita Engkvist
2023-02-09