Parallelläsning

Studenter ansöker om parallelläsning när de vill läsa mer än de 45 högskolepoäng som de kan antas till vid urvalen i de nationella antagningsomgångarna för höst och vårterminen. Det kan också röra sig om så kallad teknisk parallelläsning.

Studenten laddar upp sin ifyllda ansökan om parallelläsning på Antagning.se när anmälan är gjord. Samtliga institutioner som berörs ska ha godkänt ansökan på blanketten, innan den laddas upp. Beslut fattas av Antagningen och meddelas den sökande. Övriga villkor som ska vara uppfyllda kan du läsa mer om nedan.

  • den sökande måste vara behörig till de sökta utbildningarna och ha avklarat 60 högskolepoäng
  • ansvarig på institutionen, enligt rektors vidaredelegation, bedömer studentens förutsättningar att parallelläsa utbildningar genom att godkänna eller inte godkänna detta på blanketten
  • anmälan får endast innehålla utbildningar vid Umeå universitet för att parallelläsning ska beviljas. Undantag kan ges vid teknisk parallelläsning.
  • anmälan på Antagning.se och kurserna på parallelläsningsblanketten måste överensstämma. Det gäller såväl innehåll som prioriteringsordning.
  • om den sökande har sökt utbildning vid annan högskola via Antagning.se nekas parallelläsning

Parallelläsning är endast motiverad inför ordinarie urval. Sen anmälan som urvalsbehandlas efter ordinarie urval kräver inte parallelläsningstillstånd då den sökande ändå kan antas till mer än 45 högskolepoäng.

Teknisk parallelläsning

Om studenten fått besked om att få tillgodoräkna hela eller delar av sökt utbildning och därför bör få söka mer än 45 högskolepoäng för att få ihop heltidsstudier under aktuell termin. Institutionen behöver då kontakta Antagningen via e-post och intyga att det rör sig om teknisk parallelläsning.

Parallelläsning

Parallelläsningsblanketten finns i Studentwebben. Samtliga institutioner som berörs ska ha godkänt ansökan på blanketten, innan den laddas upp på Antagning.se.

Anita Engkvist
2023-05-08