Sena anmälningar, efterantagning och villkor

Behöriga sökande, som anmält sig sent, rangordnas i datumordning och antas om det finns plats kvar efter att alla behöriga som anmält sig i tid har antagits. Här kan du läsa om hur sena anmälningar hanteras. Villkorad behörighet ska hanteras av institutionen innan registrering. Läs mer om det nedan.

När ska utbildningar stängas för sen anmälan?

Utbildningar ska stängas för sen anmälan när:

  • det finns tillräckligt många sökande. Utbildningar som har så högt söktryck att inga sent anmälda längre kommer att kunna antas ska inte vara öppna för sen anmälan
  • det är för sent att påbörja studierna på grund av att utbildningen redan har startat

Här behöver tas höjd för att handläggningen av anmälan kan ta tid innan sökande kan få ett antagningsbesked. Detta gäller inte minst vid mer krävande behörighetsbedömningar eller då det finns behov av bedömning av utländsk studiedokumentation.

Viktigt är att när utbildningar stängs i NyA-webben att även stänga för sen anmälan i Episerver så att sökande nås av samma information på umu.se som på Antagning.se.

Program stängs för sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stängs alla program som inte har ansökt om att hålla öppet för sen anmälan. Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan görs via mejladress som du finner på denna sida. Du ska ange programmets anmälningskod och vilken termin eller antagningsomgång det gäller. 
De program som stängts öppnas igen efter urval 1 om programmet har färre än 100 reserver

Efterantagning

Efterantagningstalet (EA-talet) anger hur många som totalt kan antas på en viss utbildning. Det används vid efterurval, efter de ordinarie urvalen, för att fylla på med antagna om antagningstalet inte har uppnåtts vid urval 2. EA-talet anges i NyA-webben. Behöriga sökande rangordnas i datumordning och antas om det finns plats kvar efter att alla behöriga som anmält sig i tid har antagits.

Återanmälan

En sökande som har strukits från ett anmälningsalternativ kan själv göra en återanmälan om:

  • sökande har blivit antagen till en utbildning som prioriterats högre
  • sökande inte har tackat ja till en plats som erbjudits (som antagen eller reserv).

Sökande som har strukits på grund av obehörighet måste komplettera och ange avsikten med kompletteringen:

  • sökande som har strukits från ett anmälningsalternativ på grund av obehörighet måste ladda upp sin behörighetskomplettering tillsammans med ett brev på Antagning.se där det framgår vilket anmälningsalternativ kompletteringen gäller.
  • sökande kan ladda upp behörighetskompletteringen och därefter kontakta Antagning.se via deras kontaktformulär för att få hjälp att återanmäla sig.

Villkor

Sökande blir antagna med villkor när de läser behörighetsgivande utbildning eller när villkor är markerad på gruppanmälan. Institutionen ska vid villkor granska om den sökande uppfyller behörighetskravet innan villkoret plockas bort i NyA-webben och den antagne blir registrerad.

För dig som arbetar med att plocka bort villkor i NyA-webben finns tydlig information om hanteringen i Teamsytan "Antagningsadministration".

​Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan

Kontaktinformation

Stäng för sen anmälan

​Stäng de utbildningar som inte har plats för sent sökande. Stänger gör du i NyA-webben i rutinen "Administrera uppgifter om utbildningar". Glöm inte att även stänga utbildningen i Epi-server.

Anita Engkvist
2023-11-29