Sena anmälningar och efterantagning

Efter sista anmälningsdag fortsätter det att strömma in anmälningar till utbildningar som är öppna för sen anmälan. Här beskrivs hur dessa hanteras efter sista anmälningsdag och efter urvalen.

Sen anmälan

Sen anmälan är anmälningar som kommer in från och med dagen efter sista anmälningsdag. De som gör en sen anmälan via Antagning.se hamnar i urvalsgruppen SA. De antas eller reservplaceras efter att alla i tid inkomna anmälningar tilldelats en plats.

Program stängs för sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stängs alla program som inte har ansökt om att hålla öppet för sen anmälan. Du kan ansöka om att hålla öppet för sen anmälan via blankett eller mejladress som du finner på denna sida. Din ansökan ska vara gjord senast 2 veckor innan sista anmälningsdag.

De program som stängts öppnas igen efter urval 1 om programmet har färre än 100 reserver. Det gäller även senare del av program.

Stäng för sen anmälan

När det inte går att ta emot sent sökande till kurser eller program måste du stänga för sen anmälan. Viktigt är då att både stänga i NyA-webben och att stänga för sen anmälan i Episerver så att sökande nås av samma information på umu.se som på Antagning.se om möjligheten att göra en sen anmälan.

Efterantagning

Efterantagningstalet (EA-talet) anger hur många som totalt kan antas på en viss utbildning. Det används vid efterurval för att fylla på med antagna om antagningstalet inte har uppnåtts vid urval 2. EA-talet anges i NyA av dig som är NyA-användare på institutionen, eller kan meddelas till oss på Antagningen. Sedan antas studenter upp till detta tal, och övriga blir reservplacerade.

Efter varje överföring till Ladok får du som är kontaktperson på en institution ett e-postmeddelande med uppgifter om antagningar.

De sökande ser urvalsresultat på Mina sidor på Antagning.se och får ett e-postmeddelande när ett nytt urvalsresultat finns.

Återanmälan

En sökande som har strukits från ett anmälningsalternativ kan i vissa fall återanmäla sig. Hur återanmälan ska göras beror på varför hen har blivit struken.

  • En sökande som har strukits i urvalet från ett anmälningsalternativ på grund av att hen inte har svarat kan själv göra en återanmälan på Antagning.se.
  • En sökande som har strukits från ett anmälningsalternativ på grund av att hen är obehörig måste ladda upp sin behörighetskomplettering, tillsammans med ett brev där det framgår vilket anmälningsalternativ kompletteringen gäller för, på Antagning.se. Alternativt kan den sökande ladda upp behörighetskompletteringen och därefter kontakta Antagning.se via deras kontaktformulär för att få hjälp att återanmäla sig.

​Ansökan om att hålla öppet för sen anmälan

Kontaktinformation

Stäng för sen anmälan

​Stäng de utbildningar som inte har plats för sent sökande. Stänger gör du i NyA-webben i rutinen "Administrera uppgifter om utbildningar". Glöm inte att även stänga utbildningen i Epi-server.

Anita Engkvist
2022-11-30