Välkomstbrev till nyantagna

Nyantagna studenter vill snabbt ha information om vad som gäller för den utbildning de antagits till. Det kan vara avgörande för om hen väljer att börja här eller vid en annan högskola.

Tydlig och enhetlig information som är lätt att hitta och lätt att skicka ut gör det enklare och sparar tid för alla – både för nyantagna svenska och internationella studenter. För de studenter som ska läsa en utbildning på distans behövs extra detaljerad information. De kan vara lite knepigare för dem att enkelt ta reda på saker som de inte förstår eller behöver hjälp med än de studenter som finns på plats på campus. Här hittar du mallar och instruktioner för hur skapar och publicerar de så kallade välkomstbreven.

Så här fungerar det för dig som lägger in informationen

Välkomstbreven skapas i Episerver

Informationen till nyantagna är standardiserad och läggs in i och publiceras på webben genom publiceringsverktyget Episerver – samma som används för utbildningswebben. Det webbformulär som används är en förenklad variant av Episerver, och det krävs en kortare utbildning för att lägga in i formuläret.

I Manual finns instruktioner hur du skapar ett välkomstbrev i Episerver

Behörigheten anmäls av chef/prefekt

Vem som ska arbeta i webbformuläret bestämmer varje institution själv. Rollen för att skapa och redigera välkomstbrev heter Välkomstbrevsredaktör.

Här anmäler chef/prefekt till rollen välkomstbrevsredaktör

Om rollen välkomstbrevsredaktör

Struktur, mallar och malltexter

Välkomstinformationen innehåller gemensamma delar som gäller för alla program och kurser, som till exempel information om Umu-id och Umu-kort. Detta produceras centralt och behöver inte skrivas av dig som arbetar på institution. För program- och kursspecifik information finns ett antal valbara fält.

Här finns svenska malltexter att utgå ifrån

Här finns engelska malltexter att utgå ifrån

Klart innan antagningsbeskeden skickas ut

När de nyantagna studenterna får sina antagningsbesked börjar de genast leta efter information rörande kursstart, kurslitteratur, schema och liknande. Därför bör välkomstbrevet vara publicerad på webben senast dagen innan antagningsbeskeden går ut.

När välkomstbrev publiceras och hur länge de visas är kopplat till de olika antagningsomgångarna. Välkomstbreven publiceras två dagar innan första antagningsbrevet går ut. Det gäller för samtliga antagningsomgångar. Breven visas sedan fram till det att utbildningen startar samt i ytterligare 4 veckor för kurser och 5 för program, räknat från och med utbildningens startdatum.

Terminstider och viktiga datum för de olika antagningsomgångarna

Så här fungerar det för en nyantagen student

Antagningsbesked skickas ut

Antagningsbeskeden publiceras på Antagning.se alternativt Universityadmissions.se. Studenten får då en notifiering, vanligtvis via mejl eller sms, om att hen har fått sitt antagningsbesked och att det finns att läsa via inloggning på Antagning.se.

Hänvisning till umu.se

Som inloggad på Antagning.se har studenten ett välkomstmeddelande från Umeå universitet med bland annat länk till Ny student. Där finns även en lista över de kurser och program hen är antagen till. För varje kurs och program finns en länk till respektive kurs- eller programsida på vår studentrekryteringswebb.

Visas på umu.se

Alla välkomstbrev är kopplade till sin kurs- eller programsida, så det finns flera möjligheter att hitta det utan att gå via länken på Antagning.se.

På vår studentwebb finns funktionen Hitta ditt välkomstbrev, där studenten kan söka fram välkomstbrevet för sin utbildning. Den funktionen finns alltid länkad från sidorna Ny student och veckorna före terminsstart på umu.se och umu.se/utbildning.

Utöver det går det så klart att söka sig fram både via externa sökmotorer och vår interna sök. Om man söker på kurs- eller programnamnet hittar man kurs- eller programsidan och därmed också välkomstbrevet.

Tydligt strukturerad information

Välkomstbreven har en tydlig struktur där fokus ligger på att hjälpa den nyantagna studenten genom registreringsprocessen så att hen dyker upp på det första kurstillfället så väl förberedd som möjligt.

Hållpunkter i kalendern

​I kalendern finns alla viktiga datum, exempelvis terminstider, datum för att skapa utbildningsutbudet och ansökningsdatum.

Till kalendern

Ulrika Nordlander
2023-09-18