Terminstider och viktiga datum

Här hittar du preliminära tidplaner för de kommande antagningsomgångarna.

Om du har några frågor kan du vända dig till oss på Antagningen. Du hittar kontaktinformation på denna sida.

Höstterminen 2023

Utbytesstudenter 2023 (USHT23)


21 december antagningsomgången avslutas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKHT23)

10 januari 2024 antagningsomgången avslutas

Masterprogram för internationella sökande (MASTERHT23)

10 januari 2024 antagningsomgången avslutas

Höstterminen 2023 (HT2023)

21 juni sista kompletteringsdag
10 juli urval
12 juli urvalsresultat publiceras
21 juli sista svarsdag
25 juli urval 2
27 juli urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2024

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKVT24)

1 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
22 september deadline ange antagningstal
3 oktober urval
5 oktober urvalsresultat publiceras
10 juni antagningsomgången avslutas

Masterprogram för internationella sökande (MASTERVT24)

1 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
1 september sista kompletteringsdag
3 oktober deadline ange antagningstal
17 oktober urval
19 oktober urvalsresultat publiceras
10 juni antagningsomgången avslutas

Antagning för utbytesstudenter (USVT24)

4 september webbanmälan öppnar
16 oktober sista anmälningsdag
18 oktober sista kompletteringsdag
26 oktober deadline ange antagningstal
8 november urval
9 november urvalsresultat publiceras
31 oktober antagningsomgången avslutas

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYVT24)

15 augusti webbanmälan öppnar
15 september sista anmälningsdag
28 september sista kompletteringsdag
12 oktober deadline ange antagningstal
26 oktober urval
27 oktober urvalsresultat publiceras
1 april antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2024 (VT2024)

15 september webbanmälan öppnar
16 oktober sista anmälningsdag
15 november deadline ange antagningstal
1 december sista kompletteringsdag
7 december urval 1
11 december urvalsresultat publiceras
18 december sista svarsdag
19 december urval 2
21 december urvalsresultat publiceras
7 juni antagningsomgången avslutas

Sommarterminen 2024

Sommarterminen 2024 (ST2024)

19 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag
9 april deadline ange antagningstal
23 april urval
25 april urvalsresultat publiceras
23 augusti antagningsomgången avslutas

Höstterminen 2024

Antagning för utbytesstudenter (USHT24)

Datum ännu ej fastställda

Masterprogram för internationella sökande (MASTERHT24)

17 oktober webbanmälan öppnar
16 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
7 mars deadline ange antagningstal
28 mars urval
30 mars urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKHT24)

17 oktober webbanmälan öppnar
16 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
22 mars deadline ange antagningstal
3 april urval
5 april urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYHT24)

Datum ännu ej fastställda

Höstterminen 2024 (HT2024)

15 mars webbanmälan öppnar
15 april sista anmälningsdag
20 juni sista kompletteringsdag
15 juni deadline ange antagningstal
9 juli urval 1
11 juli urvalsresultat publiceras
19 juli sista svarsdag
23 juli urval 2
25 juli urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar
Regelverk - se under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Anita Engkvist
2023-09-12