Terminstider och viktiga datum

Här hittar du preliminära tidplaner för de kommande antagningsomgångarna.

Om du har några frågor kan du vända dig till oss på Antagningen. Du hittar kontaktinformation på denna sida.

Vårterminen 2024

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKVT24)


10 juni antagningsomgången avslutas

Masterprogram för internationella sökande (MASTERVT24)


10 juni antagningsomgången avslutas

Antagning för utbytesstudenter (USVT24)


31 oktober 2024 antagningsomgången avslutas

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYVT24)


1 april antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2024 (VT2024)

7 juni antagningsomgången avslutas

Sommarterminen 2024

Sommarterminen 2024 (ST2024)

19 februari webbanmälan öppnar
15 mars sista anmälningsdag
9 april deadline ange antagningstal
23 april urval
25 april urvalsresultat publiceras
23 augusti antagningsomgången avslutas

Höstterminen 2024

Antagning för utbytesstudenter (USHT24)

1 mars webbanmälan öppnar
15 april sista anmälningsdag
16 april sista kompletteringsdag
30 april deadline ange antagningstal
16 maj urval 
17 maj urvalsresultat publiceras
29 november antagningsomgången avslutas

Masterprogram för internationella sökande (MASTERHT24)

16 oktober webbanmälan öppnar
15 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
15 februari deadline ange antagningstal
19 mars urval
21 mars urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKHT24)

16 oktober webbanmälan öppnar
15 januari sista anmälningsdag
1 februari sista kompletteringsdag
22 mars deadline ange antagningstal
9 april urval
11 april urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFYHT24)

15 februari webbanmälan öppnar
15 mars
sista anmälningsdag
3 april
sista kompletteringsdag
4 april
deadline ange antagningstal
18 april
urval
19 april
urvalsresultat publiceras
15 november
antagningsomgången avslutas

Höstterminen 2024 (HT2024)

15 mars webbanmälan öppnar
15 april sista anmälningsdag
15 juni deadline ange antagningstal
20 juni sista kompletteringsdag
9 juli urval 1
11 juli urvalsresultat publiceras
19 juli sista svarsdag
23 juli urval 2
25 juli urvalsresultat publiceras
10 januari antagningsomgången avslutas

Konstnärliga utbildningar (KONST1HT24)

19 januari webbanmälan öppnar
1 mars sista anmälningsdag
7 mars sista kompletteringsdag
30 april deadline ange antagningstal
15 maj urval
16 maj urvalsresultat publiceras

Vårterminen 2025

Masterprogram för internationella sökande (MASTERVT25)

3 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
2 september sista kompletteringsdag
1 oktober deadline ange antagningstal
16 oktober urval
18 oktober urvalsresultat publiceras
10 juni antagningsomgången avslutas

Kurser och grundutbildningsprogram för internationella sökande
(IKVT25)

3 juni webbanmälan öppnar
15 augusti sista anmälningsdag
2 september sista kompletteringsdag
16 september deadline ange antagningstal
1 oktober urval
3 oktober urvalsresultat publiceras
10 juni antagningsomgången avslutas

Vårterminen 2025 (VT2025)

16 september webbanmälan öppnar
15 oktober sista anmälningsdag
2 december sista kompletteringsdag
15 november deadline ange antagningstal
6 december urval 1
10 december urvalsresultat publiceras
16 december sista svarsdag
17 december urval 2
19 december urvalsresultat publiceras
10 juni antagningsomgången avslutas

 

Regelverk: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar
Regelverk - se under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Anita Engkvist
2024-01-18