Examen

kontaktinformation

relaterad information

Examensrådet

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Mallar för dokument om genomgången utbildning

Det examensbevis som en student själv måste begära från universitetet är det enda dokument som kan visa att studenten uppfyller fordringarna för examen. Vissa utbildningar delar ut ett dokument ("diplom") om genomgången utbildning vid avslutningsceremonier eller liknande. Ett sådant dokument kan ge studenten uppfattningen att det är examensbeviset. Studenten begär därför aldrig ut sitt officiella examensbevis.

För att undvika missförstånd finns en svensk och en engelsk mall samt en regel om hur denna typ av dokument ska användas.

Beställ utskrift eller skriv ut själv

Det finns två sätt att få ett färdigt och utskrivet dokument enligt mallen:

  • beställa via Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten
  • själv ladda hem, fylla i och skriva ut den ifyllningsbara mallen

 

Diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp

Regeln Inofficiella dokument om genomgången utbildning finns i Regelverket - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Ansökan om examen

När en student anser sig vara klar med sina studier för en viss examen ansöker studenten själv om examensbeviset.

1993 års examensbestämmelser

Studenter som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 har rätt att få sin examen enligt 1993 års bestämmelser.

Tillgodoräknanden

Studenter som har slutförda studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola kan ha möjlighet att få det tillgodoräknat.

Process för lokala examensbeskrivningar

För varje examen beskrivs de lokala examenskraven i en lokal examensbeskrivning.

Maria Rudberg
2023-01-24