1993 års examensbestämmelser - övergångsregler

Studenter som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2007 har möjlighet att ansöka om att få sin examen enligt 1993 års bestämmelser om alla kurser som ska ingå i examen är slutförda senast 30 juni 2015.

Från och med 1 juli 2007 anpassades det svenska universitets- och högskolesystemet till övriga Europa. Därmed förändrades även examenskraven. En student som tidigare har läst vid Umeå universitet kan ansöka om examen enligt följande övergångsregler om studenten:

  1. har påbörjat sina studier före 1 juli 2007,
  2. senast 30 juni 2015 har slutfört alla kurser som ska ingå i examen (andra datum gäller för lärarexamen), och
  3. uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (det vill säga högskoleförordning, lokal examensordning och examensbeskrivningar).

En student som påbörjat studierna före 1 juli 2007 och inte slutförde sin utbildning senast 30 juni 2015, kan behöva komplettera för att kunna få examen enligt nuvarande bestämmelser. Om studenten behöver vägledning och studieplanering kan studenten vända sig till ansvarig institution.

Maria Rudberg
2023-03-01