1993 års examenskrav inom grund- och forskarutbildning

Enligt 1993 års examensordning finns examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. Här beskrivs generella examenskrav enligt 1993 års bestämmelser vid Umeå universitet. De gäller för studenter som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 och slutfört den sista kursen för examen senast 30 juni 2015.

1 poäng avser 1 veckas heltidsstudier, vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng (hp) enligt dagens poängsystem. 20 poäng motsvarar alltså idag 30 hp.

Examen på grundutbildningsnivå

På grundutbildningsnivå finns två kategorier av examina: generella examen och yrkesexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven. Övriga preciserade krav som universitetet bestämt framgår av respektive lokal examensbeskrivning. Kontakta Studentcentrum/Examina om du vill veta vad som krävs för en specifik examen.

Högskoleexamen
uppnås efter:

 • minst 80 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 40 poäng i ett huvudämne

Kandidatexamen
uppnås efter:

 • minst 120 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 60 poäng i ett huvudämne
 • 20 poäng på C-nivå
 • examensarbete om minst 10 poäng på C-nivå

Magisterexamen med ämnesdjup
uppnås efter:

 • minst 160 poäng i avslutade kurser, varav:
 • 80 poäng i ett huvudämne
 • 40 poäng på C-/D-nivå varav minst 20 poäng på D-nivå
 • examensarbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två examensarbeten om vardera minst 10 poäng på C-/D-nivå.

Magisterexamen med ämnesbredd
uppnås efter:

 • en examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen
 • minst 40 poäng med viss inriktning
 • examensarbete om minst 10 poäng.

Yrkesexamen
Umeå universitet har rätt att utfärda följande yrkesexamina:

Arbetsterapeutexamen
Barnmorskeexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Civilingenjörsexamen
Dietistexamen
Högskoleingenjörsexamen
Juris kandidatexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Lärarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Receptarieexamen
Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjukhusfysikerexamen
Sjuksköterskeexamen
Social omsorgsexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Socionomexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Specialpedagogexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen
Tandteknikerexamen
Teologie kandidatexamen (t.o.m. 30 juni 2015)
Yrkeshögskoleexamen (t.o.m. 30 juni 2015)

Examen på forskarutbildningsnivå

På forskarutbildningsnivå finns två typer av examen: licentiatexamen och doktorsexamen. Nedan finns de allmänna examenskraven.

Licentiatexamen
uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i en del av forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig uppsats om minst 40 poäng

Doktorsexamen
uppnås efter:

 • godkända prov som ingår i forskarutbildningen
 • godkänd vetenskaplig avhandling om minst 80 poäng
Sonja Nordström
2023-03-01