Huvudämnen – 1993 års bestämmelser

I tabellen nedan förtecknas de huvudämnen som fastställts enligt 1993 års bestämmelser för grundutbildningen vid Umeå universitet.

SvenskaEngelskaMagister (Master)Kandidat (Bachelor)
Allmän språkvetenskap General Linguistics X X
Arbetsterapi Occupational Therapy X X
Arkeologi Archaeology X X
Beteendevetenskapliga mätningar Measurement in the Behavioural Sciences   X
Biblioteks- och informationsvetenskap Library and Information Science X  
Biologi Biology X X
Biomedicin Biomedicine X X
Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedical Laboratory Science X X
Byggteknik Civil Engineering    
Datavetenskap Computing Science X X
Drama-teater-film Drama-Theatre-Film X X
Ekonomisk historia Economic History X X
Elektronik Applied Electronics X X
Engelska English X X
Energiteknik Energy Engineering X X
Epidemiologi och folkhälsovetenskap Epidemiology and Public Health X  
Etnologi Ethnology X X
Filosofi Philosophy X X
Finska Finnish X X
Folkhälsovetenskap Public Health X X
Fonetik Phonetics X X
Franska French X X
Fri konst Fine Arts X  
Freds- och konfliktstudier Peace- and Conflict Studies X X
Fysik Physics X X
Företagsekonomi Business Administration X X
Genusvetenskap Gender Studies   X
Geografi Geography X x
Geografiska informationssystem (GIS) Geograpical Information Systems X X
Geovetenskap/Naturgeografi Earth Science/Physical Geography X X
Historia History X X
Idéhistoria History of Science and Ideas X X
Idrottspedagogik Sports Pedagogics X X
Idrottsmedicin Sports Medicine X  
Industridesign Industrial Design X X
Informatik Informatics X X
Italienska Italian   X
Journalistik Journalism X  
Kemi Chemistry X X
Konstvetenskap Art History X X
Kognitionsvetenskap Cognitive Science X X
Kostvetenskap Food and Nutrition X X
Kulturadministration Art Administration X  
Kulturanalys Cultural Analysis X
Kulturgeografi Human Geography X X
Litteraturvetenskap Comparative Literature X X
Logopedi Speech Pathology and Therapy X  
Manusförfattande för film och TV Scriptwriting for Film and Television   X
Maskinteknik Mechanical Engineering X x
Matematik Mathematics X X
Matematisk statistik Mathematical Statistics X X
Medicin Medicine X x
Medie- och kommunikationsvetenskap Media and Communication Studies X X
Miljö- och hälsoskydd Environmental Health X X
Miljöteknik Environmental Engineering   X
Molekylärbiologi Molecular Biology X X
Museologi Museology X X
Måltids- och restaurangvetenskap Restaurant Management X X
Nationalekonomi Economics X X
Odontologi Odontology X  
Oral hälsa Oral Health   X
Omvårdnad Nursing X X
Praktisk filosofi Practical Philosophy X X
Pedagogik Education X X
Psykologi Psychology X X
Religionsvetenskap Religion and Theology X X
Rymdteknik Space Engineering X X
Ryska Russian X X
Rättsvetenskap Law X X
Samiska språk Sami Languages X X
Samiska studier Sami Studies X X
Sjukgymnastik Physiotherapy X X
Socialt arbete Social Work X X
Spanska Spanish X X
Specialpedagogik Special Education X X
Sociologi Sociology X X
Statistik Statistics X X
Statsvetenskap Political Science X X
Svenska/Nordiska språk Scandinavian Languages X X
Teoretisk filosofi Theoretical Philosophy X X
Tandteknik Dental Technolgy X X
Tillämpad psykologi Applied Psychology X X
Tyska German X X
Vetenskapsjournalistik Scientific Journalism X  
Vetenskapsteori Philosophy of Science X X
Sonja Nordström
2022-11-30