Ansöka om examen

När en student anser sig vara klar med sina studier för en viss examen, ansöker studenten själv om examensbeviset.

Enklast ansöker studenten om examen via Ladok för studenter. Studenten loggar in med sitt Umu-id och klickar på fliken "Examen och bevis". Den som inte kan ansöka via länken kan använda en ansökningsblankett. Kontakta i sådant fall Infocenter för att få en blankett.

Studenten ansöker om examen när alla kurser som ska ingå i examen är slutförda. Det innebär att kurserna har fått betyg på hel kurs inlagt i Ladok.

En examensansökan prövas utifrån gällande examensbestämmelser av examenshandläggare vid Studentcentrum. Om ansökan godkänns utfärdas examen och ett examensbevis skickas med e-post till studenten.

studentwebben kan du läsa den information som riktar sig till studenter. Där kan du bland annat läsa om

  • examensbestämmelser
  • fastställda lokala examensbeskrivningar
  • fastställda huvudområden
  • vilka examina som Umeå universitet har rätt att utfärda
  • hur studenten ansöker om examen

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - utbildning på grund- och avancerad nivå

Vart hänvisar jag studenter som har frågor?

Studenter hittar information om examen och länk till examensansökan på studentwebben.

Studenter som har funderingar kring vad som krävs för en specifik examen kan kontakta studievägledaren vid ansvarig institution (eller motsvarande) eller Infocenter. Behöver studenten vägledning eller studieplanering för att nå en viss examen bör hon eller han alltid vända sig till en studievägledare.

kontaktinformation

relaterad information

Examensrådet vid Umeå Universitet

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Mallar för dokument om genomgången utbildning

Det examensbevis som en student själv måste begära från universitetet är det enda dokument som kan visa att studenten uppfyller fordringarna för examen. Vissa utbildningar delar ut ett dokument ("diplom") om genomgången utbildning vid avslutningsceremonier eller liknande. Ett sådant dokument kan ge studenten uppfattningen att det är examensbeviset. Studenten begär därför aldrig ut sitt officiella examensbevis.

För att undvika missförstånd finns en svensk och en engelsk mall samt en regel om hur denna typ av dokument ska användas.

Beställ utskrift eller skriv ut själv

Det finns två sätt att få ett färdigt och utskrivet dokument enligt mallen:

  • beställa via Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten
  • själv ladda hem, fylla i och skriva ut den ifyllningsbara mallen

 

Diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp

Regeln Inofficiella dokument om genomgången utbildning finns i Regelverket - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Maria Rudberg
2023-01-24