Ansöka om examen

När en student har slutfört sina studier för en viss examen kan studenten skicka in en ansökan för att få ett examensbevis.

Studenten ansöker om sin examen genom att logga in i Ladok för studenter med sitt Umu-id och sedan klicka på fliken "Examen och bevis". Om en person inte längre har ett aktivt studentkonto så kan personen istället logga in med sitt BankID eller Freja eID i Ladok för alumner (länken finns längst ner på sidan). Det är även möjligt att kontakta Infocenter för att få en ansökningsblankett.

Studenten ansöker när alla kurser som ska ingå i examen är slutförda. Det innebär att kurserna har fått slutbetyg på hel kurs inlagt i Ladok.

En examensansökan prövas utifrån gällande examensbestämmelser av examenshandläggare vid Studentcentrum. När beslut om examen har tagits så får studenten ett e-postmeddelande som innehåller antingen information om examen eller ett avslag på ansökan. Därför är det viktigt att studenten har registrerat en e-postadress i Ladok som studenten använder. Studenten kan själv ändra sin e-postadress i Ladok för studenter under fliken "Mina uppgifter". 

När examen har utfärdats hämtar studenten sitt examensbevis i Ladok för studenter eller Ladok för alumner under fliken "Examen och bevis" (gäller endast om examen utfärdats efter 1 januari 2024).

studentwebben kan du läsa den information som riktar sig till studenter. Där kan du bland annat läsa om:

  • examensbestämmelser
  • fastställda lokala examensbeskrivningar
  • fastställda huvudområden
  • vilka examina som Umeå universitet har rätt att utfärda
  • hur studenten ansöker om examen

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - utbildning på grund- och avancerad nivå

Vart hänvisar jag studenter som har frågor?

Studenter hittar information om examen och länk till examensansökan på studentwebben.

Studenter som har funderingar kring exempelvis vad som krävs för en specifik examen kan kontakta studievägledaren vid ansvarig institution (eller motsvarande) eller Infocenter. Om studenten behöver vägledning eller studieplanering för att nå kraven för en viss examen bör hon eller han alltid vända sig till en studievägledare.

kontaktinformation

relaterad information

Examensrådet vid Umeå Universitet

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Mallar för dokument om genomgången utbildning

Det examensbevis som en student själv måste begära från universitetet är det enda dokument som kan visa att studenten uppfyller fordringarna för examen. Vissa utbildningar delar ut ett dokument ("diplom") om genomgången utbildning vid avslutningsceremonier eller liknande. Ett sådant dokument kan ge studenten uppfattningen att det är examensbeviset. Studenten begär därför aldrig ut sitt officiella examensbevis.

För att undvika missförstånd finns en svensk och en engelsk mall samt en regel om hur denna typ av dokument ska användas.

Beställ utskrift eller skriv ut själv

Det finns två sätt att få ett färdigt och utskrivet dokument enligt mallen:

  • beställa via Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten
  • själv ladda hem, fylla i och skriva ut den ifyllningsbara mallen

 

Diplommallarna finns på sidan Mallar med logotyp

Regeln Inofficiella dokument om genomgången utbildning finns i Regelverket - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Maria Rudberg
2024-01-17