Tillgodoräknanden

Studenter som har slutförda studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan ha möjlighet att få det tillgodoräknat mot utbildning vid Umeå universitet. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad.

Allmänna bestämmelser för tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen. För att en student ska få sina studier bedömda krävs att hon eller han är antagen till och bedriver högskolestudier vid Umeå universitet.

Regelverk: Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Hur hanterar Umeå universitet ansökningar om tillgodoräknanden?

Studenten skickar in sin ansökan till Examina vid Studentcentrum, som handlägger ansökan och i slutänden fattar beslut om tillgodoräknande när det gäller studier på grund- och avancerad nivå. I de flesta fall begär Studentcentrum in ämnesbedömning från ansvarig institution eller motsvarande. Mer om processen för handläggning hittar du i menyn.

Var hänvisar jag studenter som har frågor?

Mer information om tillgodoräknande och länk till webbansökan hittar du på studentwebben. Använd den informationen som ett stöd vid frågor från studenter.

Studenter som har fler funderingar kring tillgodoräknande hänvisas

  • i första hand till studievägledare vid ämnesansvarig institution
  • för generella frågor, till Infocenter.

Kontaktinformation

Relaterad information

Maria Rudberg
2023-06-01