Förbereda inför undervisningens genomförande

Planera digitala undervisningar

Här hittar du information om undervisning online, både distansundervisning och hybridundervisning.

Schema och lokalbokning

Ett schema för undervisning och examination ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart.

Formella krav och regler

Här kan du läsa mer om vilka krav och regler som finns för utbildning vid Umeå universitet. 

Maja Wik
2023-10-11