Digitala undervisningsformer

Här kan du läsa mer om att undervisa digitalt och om hybridundervisning. Du får tips om vad du som lärare kan tänka på när du undervisar i dessa miljöer.

Som lärare kanske du vill eller måste använda digitala eller hybrida undervisningsformer. På den här sidan hittar du information om båda undervisningsformerna samt tips om vad du som lärare kan tänka på för att undervisningen ska bli så bra som möjlig för dina studenter.

Nedan ser du olika förslag på digitala verktyg och arbetssätt för digital och hybrid undervisning.

Digital undervisning

Synkron undervisning

Synkron undervisning kan exempelvis vara en föreläsning eller ett seminarium som du håller i realtid.

Du kan:

 • ha ett videomöte med studenterna via din egen dator eller boka en lokal som har lämplig teknik
 • ge studenterna möjlighet att ställa frågor eller samarbeta online via lärplattform eller Office 365, exempelvis i Teams, som förberedelse, under eller efter tillfället
 • låta studenterna diskutera i smågrupper i breakout rooms eller digitala grupprum
 • skapa interaktivitet under pågående undervisning, exempelvis med hjälp av omröstningar i Mentimeter 

Tips för att lyckas med synkron undervisning

 • Om du undervisar i ett rum med en whiteboard eller vet att du gärna vill röra dig när du föreläser kan det vara klokt att sätta upp din mobil på ett stativ, koppla upp den mot mötet och rikta mot dig själv. Då slipper du förhålla dig till datorns webbkamera som inte är så flexibel och du får mer utrymme att röra dig på. Tänk på var du har mikrofonen så att ditt ljud är tydligt för de som lyssnar.
 • Inled din undervisning med att förklara hur ni ska kommunicera och samarbeta och vilka funktioner ni använder, exempelvis chatt eller handuppräckning.
 • Be gärna någon hålla koll på chatten. Om ni är två lärare på kursen är det utmärkt om en har koll på chatten, där studenter kan ställa frågor under tiden.
 • Om du vill spela in undervisningen är det viktigt att alla studenter är informerade om att inspelning sker. Studenten har rätt att ha sin kamera avstängd vid inspelning. Det är också viktigt att du är medveten om lagen om tillgänglig digital offentlig service samt att filmen behöver vara textad om du delar den med studenterna i efterhand.

Läs mer om lagen om tillgänglig digital offentlig service

Asynkron undervisning

Asynkron undervisning kan exempelvis vara inspelade undervisningsinslag eller undervisning och uppgifter som du lägger ut på lärplattformen.

Du kan till exempel:

 • spela in din presentation och låt studenterna titta på den via Umu play
 • skriva reflektionsfrågor att besvara, självständigt eller i grupp, eller göra en quiz som studenterna får göra
 • lägga upp ett meddelande eller ett anslag i lärplattformen med en uppgift som studenterna ska arbeta med
 • ladda upp instruktioner till grupparbete i lärplattformen. Lägg gärna upp uppgifter att lösa i lärplattformen, eventuellt med kamratgranskning
 • dela in studenterna i grupper och låt dem diskutera frågor eller case
 • låta studenterna själva producera material (text, ljud, film) och ladda upp i plattformen

Spela in eller direktsänd föreläsning från sal med UmuPlay

Det finns bokningsbara salar utrustade med teknik för att spela in din föreläsning. Inspelningen sparas på UmuPlay och kan sedan undertextas och publiceras på valfritt sätt. Du har även möjlighet att sända din föreläsning live. Livesändningen visas på play.umu.se under fliken Direktsändningar.

Salar med denna teknik hittar du i TimeEdit om du söker på kategorin Inspelning + livestreaming via UmuPlay.

Boka lokal i TimeEdit

Instruktioner för Umu Play, Manual

Hybridundervisning

Hybridundervisning innebär undervisning i realtid där studenter deltar både på distans och på campus.

För hybrid undervisning bör du boka en lokal som är särskilt utrustad med lämplig teknik, exempelvis "Zoom-room".

Läs mer om hur du bokar en lokal för hybrid undervisning eller hybrida möten

Tips för att lyckas med hybrid undervisning

När du ska bedriva hybridundervisning finns det en del pedagogiska utmaningar för att få undervisningen att fungera. Nedan följer tips och råd gällande planering och genomförande av hybridundervisning.

Förberedelser och genomförande

 • Bekanta dig med salen. Notera att du måste boka salen för att få tillgång till den.
 • Dela länken till det digitala kurstillfället med dina studenter, till exempel via ett anslag i lärplattformen.
 • Informera studenterna om förutsättningarna för hybridundervisningen. Till exempel kan du informera om du önskar att kamerorna ska vara på eller av, hur studenterna kan ställa frågor, tidsramar och gruppindelningar. Om gruppindelningen också är hybrid var noga med att påminna studenterna som är i sal att de ska ta med egna datorer och hörlurar.
 • Var i lokalen i god tid, ställ i ordning, koppla upp din dator och rummet i mötet. Kontrollera att mikrofon och kamera fungerar i rummet. Stäng av ljudet på din egen dator så det inte blir rundgång.
 • Har du en stor studentgrupp är det en fördel att vara två lärare alternativt att utse en student som har koll på chatten eller virtuell handuppräckning. Ett annat alternativ kan vara att du regelbundet lägger in pauser för frågor så att studenterna känner sig trygga med att de kan följa undervisningen och får tid att ställa frågor oavsett om de är i sal eller på distans.
 • Om du vill spela in undervisningen är det viktigt att alla studenter är informerade om att inspelning sker. Studenten har rätt att välja att inte har sin kamera på vid inspelning. Det är också viktigt att du är medveten om lagen om tillgänglig digital offentlig service och att filmen behöver vara textad om du delar den med studenterna.

Läs mer om lagen om tillgänglig digital offentlig service

Ljud och bild

 • Ljudet är väldigt viktigt. Om hybridundervisning ska bli meningsfull måste allt som sägs på campus också kunna uppfattas av dem som deltar på distans. Kontrollera ljudet en extra gång när alla är på plats så att du är säker på att alla hör dig.
 • Om det inte finns tillräckligt många mikrofoner i salen kan du  behöva upprepa frågor och svar du får i salen så att alla kan höra.
 • Som lärare bör du tänka på att hela tiden vara synlig för studenterna på distans. Därför måste du tänka på var kameran är placerad och hur du kan röra dig i rummet i förhållande till den.
 • Om du ska använda tavlan i lokalen behöver du kontrollera hur väl den syns i bild om det inte finns en specifik whiteboardkamera. Ett annat alternativ är att använda en digital skrivyta.

Digital skrivyta

 • Om du vill skriva för hand eller rita på en whiteboard kan du göra det på flera sätt. Både Zoom och O365 har digitala whiteboards som du kan använda. Du kan också koppla en surfplatta till din dator och välja att dela ett program från den.

Studentaktivering

 • Grupparbeten och bikupor går bra att ha även i hybridundervisning. Pröva gärna att mixa grupperna så att campus- och distansdeltagare blandas och lär känna varandra. Detta förutsätter att alla har med sig dator och headset.
 • Använd polls i Zoom, ställ frågor i Teams eller nyttja Mentimeter för att interagera med gruppen och få snabb återkoppling. I Mentimeter kan du ställa frågor, skapa ordmoln och få input, åsikter och synpunkter från studenterna.
 • Använd lärplattformen eller Teams som stöd till din hybridundervisning där studenterna till exempel kan samarbeta med olika frågeställningar eller case.

Digitala aktiviteter

Det finns många digitala aktiviteter och verktyg som stödjer olika lärsituationer för studenterna.

 

Foto:

Läs mer om digitala aktiviteter för olika lärsituationer.

Digitala möten

Läs mer om hur du lyckas med ditt digitala möte

Hybrida möten

Läs mer om hur du lyckas med hybrida möten

MANUAL

I Canvas finns en instruktion för ZoomRoom och hybridundervisning.

Hybridundervisning i ZoomRoom

Instruktionen ska också finnas i alla Zoom-rum på campus.

Här hittar du en film som kan hjälpa dig komma igång i ett ZoomRoom

Beställa film eller direktsändning

Vill du beställa filmproduktioner och direktsändningar?

Marie Friman
2023-10-09