Digital tillgänglighet i undervisning

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service berör alla medarbetare vid Umeå universitet. För dig som arbetar med undervisning finns det några saker som kan vara bra att känna till.

Här får du kort information om vad lagen innebär och tips på vad du som lärare kan göra för att skapa mer tillgängligt innehåll för att nå ut till fler studenter.

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft den 23 september, 2020. Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa den internationella standarden för tillgänglighet som heter "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG 2.1) till nivå AA.

Lagen berör oss som har publika webbsidor, intranät och slutna webbsidor. Även dokument som laddas upp på webbsidor och videor som publiceras på kurssajter i lärplattformar omfattas av lagkraven.

Läs mer om den nya lagen och vad den innebär för Umeå universitet.

Att tänka på för att skapa tillgängligt undervisningsmaterial

När du skapar undervisningsmaterial finns det en del saker som är bra att känna till för att innehållet ska fungera för alla. Det handlar till stor del om mindre justeringar som kanske inte är särskilt tidskrävande för dig men gör stor skillnad för många. Mer tillgängligt innehåll gynnar alla typer av användare och studenter, inte bara de med någon form av funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att surfa. "Design för alla" är ett begrepp man brukar tala om i sammanhanget.

Läs mer om Digital inkludering hos Myndigheten för delaktighet.

När du som lärare arbetar med en digital kursyta i en lärplattform innebär det att materialet omfattas av lagstiftningen. Innehåll som skapas eller publiceras i lärplattformen behöver följa riktlinjerna.

I stora drag handlar det om att publicera innehåll med:

  • Klart och begripligt språk
  • Standardiserade rubrikstorlekar
  • Tydliga länkar (länken ska vara begriplig på egen hand och beskriva var den leder)
  • Bilder med alternativa bildtexter
  • Filmer och ljudfiler som alla kan uppfatta

Läs mer om digital tillgänglighet vid Umeå universitet

Vilken hjälp kan du som lärare få med att öka tillgängligheten i undervisningsmaterial

Det är mycket att tänka på och som tur är finns det inbyggt stöd och automatisering i flera av universitetets IT-tjänster.

Tillgänglighetskontroll i Canvas texteditor

Genom att klicka på symbolen för tillgänglighet i Canvas texteditor, kan du få information om eventuella problem med tillgängligheten på webbsidan. Om det finns problem med sidan, visas en guide för hur du åtgärdar problemen. 

Ally i Canvas

En kurssajt i en lärplattform är full av deltagare med unika inlärningsförmågor. För dig som är lärare och arbetar i lärplattformen Canvas kan du få hjälp med att uppmärksamma eventuella tillgänglighetsproblem som finns inom kursen och praktiska steg-för-steg anvisningar för hur du åtgärdar dem. Ally är ett integrerat hjälpmedel i Canvas som analyserar tillgängligheten på kurssajter gentemot en tillgänglighetsstandard, WCAG. Studenter kan dessutom ta del av alternativa versioner av dina filer. Det gör det möjligt för dem att välja vilken typ av fil som passar bäst för deras behov.

Guide för hur du kan förbättra tillgängligheten på din kurssajt

Kommande verkstäder inom tillgänglighet i Canvas

Automatisk undertextning av video

Det finns många pedagogiska fördelar med förinspelad video, men även fördelar ur ett tillgänglighetsperspektiv då tittare kan pausa och repetera innehåll i sin egen takt.

Undertext är den vanligaste formen av tillgänglighetsanpassning när det gäller film. Med undertexter har du möjlighet att nå en större målgrupp, till exempel personer med funktionsnedsättning eller personer med svenska som andraspråk.

I universitetets videotjänst Umu Play finns stöd för automatskapad dold undertext (så kallad "closed caption"). Det gör det möjligt för tittaren att själv slå på textning vid behov. I korthet innebär det att en undertext skapas, som du sedan korrigerar innan undertexten slutligen publiceras. 

Video som publiceras från och med 23 september 2020 omfattas av lagkraven och ska därmed vara tillgängliga. Direktsändningar omfattas inte av lagkraven, men gör du det möjligt att ta del av sändningen i efterhand ska den vara tillgänglig.

Guide för automatisk undertextning i Umu Play

Kommande verkstäder om undertextning

Tillgängliga dokument skapade med O365

O365 innehåller program (Word, Power Point o.sv.) som används för att skapa dokument och presentationer som laddas upp på kurssajter i lärplattformen. Programmen har inbyggda funktioner för att kontrollera och förbättra tillgängligheten.

Guide för tillgängliga dokument i O365 (Microsofts webbplats)

 

 

Relaterad information

Guide för att öka tillgängligheten i din kurs i Canvas

I modulen Tillgänglighet i Canvas uppslagsdel hittar du mer utbildningsmaterial om tillgänglighet i undervisningssammanhang.

Introduktion till Canvas

Aktuellt

ITHU:s (IT i Högre Utbildning) nätverk för tillgänglighet har skickat in en skrivelse till SUHF (Sveriges Universitet och Högskoleförbund) avseende hur tolkningen av den nya lagen ska ske i relation till lärplattformar.

SUHF har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska tolka hur lagen ska tillämpas när det gäller lärplattformar som Canvas.

Läs mer om arbetsgruppen och deras arbete

Jörgen Ivarsson
2022-09-30