Kopiering och delning för undervisningsändamål

Lärare och studenter vid Umeå universitet behöver för undervisningsverksamheten kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur till exempel böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar och internet. För att underlätta sådan kopiering och delning har Umeå universitet tecknat ett licensavtal med Bonus Copyright Access.

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för undervisningsändamål på de villkor som anges i avtalet.

Rätt att använda film, radio och TV-program ingår inte i avtalet utan måste ansökas genom Mediacenter eller Copyswede.

Kopiering och delning får ske digitalt och analogt

Enligt avtalet får lärare och studenter kopiera och dela kopior digitalt och analogt genom att

  • ladda ned
  • skanna
  • skriva ut
  • fotokopiera
  • dela kopior via USB
  • dela kopior via e-post
  • spara och dela digitalt på slutna nätverk dit endast universitetets lärare och studenter har tillgång.

Kopierat material får även användas i presentationer som PowerPoint eller Keynote. Presentationerna får projiceras och visas på skärm samt sparas och delas på universitetets slutna nätverk. Kopior får även delas ut i papperskopior.

Tänk på att aldrig lägga ut andras upphovsrättsskyddade material på nätverk som andra än Umeå universitets lärare och studenter har tillgång till.

Endast delar av verket får kopieras

Om förlagan är analog får lärare för samma studenter och under samma kalenderhalvår kopiera eller skanna högst 15 procent av antalet sidor i förlagan, dock inte mer än 15 sidor.

Studenten får kopiera för sin egen undervisning på samma sätt.

Om förlagan är digital, till exempel material på internet, får lärare för samma studenter och under samma kalenderhalvår kopiera motsvarande 15 A4-sidor genom exempelvis nedladdning eller utskrift.

Visst material får inte kopieras

Det är inte tillåtet att kopiera och dela om syftet är att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

Du kan läsa mer om undantagen från rätten att kopiera i avtalet Allmänna villkor som du hittar som ett dokument under Relaterad information på den här sidan.

Du kan även hitta mer information om licensavtalet på Bonus Copyrights hemsida.

Andra vägar till rätt för att använda annans material

Ibland räcker inte de möjligheter till kopiering och delning som licensavtalet ger. Lärare kan behöva kopiera fler sidor än vad som är tillåtet enligt licensavtalet eller använda musik, film och radioprogram i undervisningen. Rätten till den typen av användning måste då sökas på annat sätt, till exempel genom att:

•Ordna uttryckligt tillstånd från rättighetsinnehavaren som kan vara upphovsman, förlag, tidskrift eller liknande. Detta tillstånd ordnas ur bevissynpunkt lämpligen i skrift eller via e-post när du kontaktar rättighetsinnehavaren.

•Länka till materialet. Att länka till material på internet är inte ett upphovsrättsligt förfogande över materialet. Det är dock inte tillåtet att göra det via djuplänkar eller presentera materialet via frames så att det framstår som sitt eget material.

•Utnyttja tillstånd via andra licensinnehavare. Till exempel har Universitetsbiblioteket licenser som i vissa fall ger tillstånd till digital kopiering och delning för undervisningsändamål. Det kan du läsa mer om på UB:s sidor om upphovsrätt.

Kontaktinformation

Anna-Karin Sjölund-Alm
090-786 7648

Chatarina Larson
090-786 5351

Elisabeth Mach
090-786 5726

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786 8071

Rebecka Seton
090-786 5489

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Wiklund
2022-09-30