Upphovsrätt till undervisningsmaterial

För att kunna använda någon annans upphovsrättsligt skyddade material, måste du ha tillstånd av den eller de som äger materialet.

För att få använda annans upphovsrättsligt skyddade material måste du ha tillstånd av den som innehar upphovsrätten. Det är ofta den eller de som skapat materialet men det kan också vara någon annan, till exempel ett förlag som förvärvat den ekonomiska upphovsrätten när du publicerar en artikel.

Upphovsrätten innebär att du som nyttjar ett verk är skyldig att ange såväl upphovsmannen som en eventuell innehavare av de ekonomiska rättigheterna, till exempel ett förlag där en artikel publicerats.

Jag vill veta mer om: 

Användning av upphovsrättsskyddat material i undervisning 

Undervisningsmaterial som skapats vid Umeå Universitet

 

2023-05-23