Schema och lokalbokning

Ett schema med tidsangivelse för undervisning och examination ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart. Obligatoriska moment ska framgå av schemat.

Se vilka kurstillfällen som saknar ett publicerat schema

Schemaläggning i TimeEdit

Du kan både förbättra för studenterna och förenkla ditt arbete genom att göra schema till studenterna i systemet TimeEdit.

I Manual hittar du information och instruktioner om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

Lokalbokning

Bokning av undervisningslokaler

Lokalbokningen sker via universitetets lokalbokningssystem TimeEdit.
Bokning av lokaler på Norrlands universitetssjukhus sker via lokalbokningnus@regionvasterbotten.se.

Läs mer på Boka lokal.

Beställning av tentamensplatser

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23. Många institutioner väljer att lägga salstentamen sista dagarna på terminen vilket gör att det blir svårt att få tillgång till skrivsalar på Östra paviljongen. Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler på campus samt på Nolia, Ersboda Folkets Hus och IKSU.

Läs mer på Tentamensskrivningar.

ANVÄNDARFORUM FÖR TIMEEDIT

Välkommen till ett öppet forum för dig som är anställd på Umeå universitet och använder TimeEdit. Ställ frågor, dela med dig av tips, läs nyheter med mera: Användarforum för TimeEdit.

Frida Fjellström
2023-10-09