Schema och lokalbokning

Ett schema med tidsangivelse för undervisning och examination ska finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart. Obligatoriska moment ska framgå av schemat.

Regelverk: Studieadministration
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Se vilka kurstillfällen som saknar ett publicerat schema

Schemaläggning i TimeEdit

Du kan både förbättra för studenterna och förenkla ditt arbete genom att göra schema till studenterna i systemet TimeEdit.

I Manual hittar du information och instruktioner om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

Lokalbokning

Bokning av undervisningslokaler

Lokalbokningen sker via universitetets lokalbokningssystem TimeEdit.
Bokning av lokaler på Norrlands universitetssjukhus sker via lokalbokningnus@regionvasterbotten.se.

Mer information om att boka lokal.

Beställning av tentamensplatser

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23. Många institutioner väljer att lägga salsatentamen sista dagarna på terminen vilket gör att det blir svårt att få tillgång till skrivsalar på Östra paviljongen. Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler på campus samt på Nolia, Ersboda Folkets Hus och IKSU.

Mer information om tentamensskrivningar.

Regelverk: Salstentamen (Regel samt Handläggningsordning)
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Frida Fjellström
2022-11-30