Publicera schema till studentwebben

​Tanken är att alla studenter ska kunna hitta sitt schema på studentwebben. Det är nu möjligt att koppla både schema med bokningar i TimeEdit samt schema från andra system eller format till studentwebben.

Schemat ska finnas tillgängligt minst en månad innan utbildningen startar och om något av momenten är obligatoriska ska det framgå av schemat. För att kunna publicera schema måste du ha rätt roll i Personaladministration. Kontakta institutionens katalogansvariga och din prefekt för att få rätt behörighet.

Se vilka kurstillfällen som saknar schema

Publicera schema i TimeEdit

Du kan förenkla ditt arbete med att göra schema till studenter genom att använda systemet TimeEdit. För att schemat ska synas på studentwebben måste det vara publicerat. Här publicerar du schema till studentwebben.

I Manual finns information och instruktioner om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

Publicera alternativt schema

Det går även att publicera schema som inte ligger i TimeEdit. Funktionen är temporär i väntan på att fler institutioner ska hinna gå över till att använda sig av TimeEdit helt och hållet. Här publicerar du schema till studentwebben.

I Manual finns information om hur du publicerar ett schema som inte ligger i TimeEdit.

 

Frida Fjellström
2022-11-30