Framtida kursutbud

Här hittar du UPL:s planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

Höstterminen 2021

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Kreativitet och samskapande

PBL och Casemetodik

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt mentorprogram

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Handledning i högre utbildning

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Forskarhandledning i praktiken

Forskarhandledning i praktiken, sommarkurs (E)

Höstterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs (E)

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Didaktik för universitetslärare

Kommunikation för pedagoger

Pedagogiskt mentorprogram

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2023

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Forskarhandledning i praktiken (E)

Forskarhandledning i praktiken (sommarkurs)

Höstterminen 2023

Ny som lärare

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Handledning i högre utbildning

Kreativitet och samskapande

Pedagogiskt mentorprogram

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Forskarhandledning i praktiken

Hanna Karlsson
2021-09-14