Framtida kursutbud

Här hittar du UPL:s planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

Vårterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Handledning i högre utbildning

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Forskarhandledning i praktiken

Forskarhandledning i praktiken, sommarkurs (E)

Höstterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs (E)

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Didaktik för universitetslärare

Kommunikation för pedagoger

Pedagogiskt mentorprogram

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2023

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Forskarhandledning i praktiken (E)

Forskarhandledning i praktiken (sommarkurs)

Höstterminen 2023

Ny som lärare

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

Handledning i högre utbildning

Kreativitet och samskapande

Pedagogiskt mentorprogram

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Forskarhandledning i praktiken

Hanna Karlsson
2022-01-05