Framtida kursutbud

Här hittar du UPLs planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

Vårterminen 2021

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Att utbilda för hållbar utveckling

Examination och utvärdering

Forskarhandledning i praktiken (E)

Forskarhandledning i praktiken, sommarkurs

Höstterminen 2021

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Att utbilda för hållbar utveckling (E)

PBL och Casemetodik

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt mentorsprogram

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Handledning i högre utbildning

Teorier om lärande

Att utbilda för hållbar utveckling

Forskarhandledning i praktiken

Forskarhandledning i praktiken (E), sommarkurs

Höstterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Att utbilda för hållbar utveckling

PBL och Case

Examination och utvärdering

Pedagogisk digital kompetens

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2023

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Höstterminen 2023

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Hanna Karlsson
2021-02-25