Högskolepedagogiska kurser

Här finns information om de högskolepedagogiska kurser som du kan gå hos UPL. Anmälan till höstterminens kurser öppnar 15 februari och stänger 15 april. Anmälan till vårterminens kurser öppnar 15 augusti och stänger 15 oktober. Vid behov kan ansökningstiderna förlängas.

 

Foto:

Introduktionskurs

Ny som lärare (1 v)

Kursen Ny som lärare är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren. Inga förkunskaper eller tidigare undervisningserfarenheter. I denna kurs får sätta dig in i rollen som lärare genom att öva på att planera och genomföra undervisning. Läs mer om kursen

Kursdatum

Vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 25-26 jan, 10 & 18 feb
Länk till schema

Sista ansökningsdag
: Anmälan är stängd

Grundkurs

Kursen Grundläggande högskolepedagogik är utformad för att bidra till grundläggande behörighet för anställning som lärare. Du behöver ha viss erfarenhet av undervisning och/eller ha gått introduktionskursen.

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs (5 v)

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

kursdatum

Start hösten 2021

Språk: Svenska
Kurstillfälle: GRU6
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Start 14 okt 2021
Avslut halvdag 14 april. OBLIGATORISK närvaro.
Länk till schema/lokal
Resten av kursen är nätbaserad, kursen pågår till 14 april 2022

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Grundläggande högskolepedagogik, campus (5 v)

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

Kursdatum

Start vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kurstillfälle: GRU8
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 3-4 feb, 29-30 mar, 16-17 maj, 23-24 aug, 13-14 okt, 22-23 nov

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd


Start höstterminen 2021

Språk: Engelska
Kurstillfälle: GRU7
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 23-24 nov, 14-15 dec (2021), 8-9 feb, 16-17 mar, 26-27 apr, 18-19 maj (2022)
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Fördjupningskurser

Fördjupningskurserna vänder sig till dig som har gått grundkursen, eller har motsvarande kunskaper, samt har undervisningserfarenhet. Kurserna ger möjlighet till tematisk fördjupning.

Didaktik för universitetslärare, (2 v)

Kursen bygger på användbarhetens didaktik, vilket här innebär att bygga en bro mellan ämneskunskaper och undervisningspraktik. Läs mer om kursen

Kursdatum

Kommer att ges hösten 2022

Kontaktperson: Marie Friman

Att utbilda för hållbar utveckling (2 v)

Syftet med kursen Att utbilda för hållbar utveckling är att utveckla dina kunskaper och förhållningssätt inom hållbar utveckling samt din förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program. Läs mer om kursen

Kursdatum

Vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 27-28 jan, 1-2 mar, 7-8 apr
Länk till schema

Sista ansökningsdagAnmälan är stängd, maila Marie Friman om du vill stå på reservlista

Kreativitet och samskapande i högre utbildning (3 v)

Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande. Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter. Läs mer om kursen

Kursdatum

Språk: Svenska
Kontaktperson: Dan Borglund

Kursdagar: 10-12 nov, 8-9 dec, 16-17 dec (2021), 31-1 april, 12-13 maj (2022)

Lokal: Meddelas senare

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Handledning i högre utbildning (2 v)

Kursen ger dig en möjlighet att utveckla din egen handledarförmåga och möta andra kollegor i samtal om handledning. Läs mer om kursen

kursdatum

Vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 22-23 feb, 15 mar, 6 apr, 9-10 maj
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd, maila Marie Friman om du vill stå på reservlista

Examination och utvärdering (2 v)

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel. Läs mer om kursen.

kursdatum

Vårterminen 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 24-25 mar, 13 apr, 6 & 23 maj samt 20 juni
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Pedagogiskt digital kompetens (2 v)

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin förmåga att använda digitala resurser i ett pedagogiskt sammanhang samt fördjupa den egna pedagogiska digitala kompetensen (PDK).

Kursdatum

Ges våren 2023

PBL och Casemetodik (2 v)

Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan. Kursen syftar till att du som universitetslärare ska utveckla din handlingsberedskap att utveckla och bedriva studerandeaktiv undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

Höstterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman

Kursdagar: 6 okt, 20 okt, 17 nov, 15 dec (2021) samt 2 feb, 14 mars och 11 maj (2022)
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Pedagogiskt ledarskap (2 v)

Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande. Du får möjlighet att utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär och utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Läs mer om kursen.

Kursdatum

För närvarande har vi inget datum inplanerat för nästa kursomgång.

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete (2 v)

En kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område. Syfte med kursen är att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling och ditt vetenskapliga förhållningssätt till utbildning och undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

För närvarande har vi inget datum inplanerat för nästa kursomgång.

Kontaktperson: Marie Friman

Pedagogiskt mentorskap

Pedagogiskt mentorprogram

Mentorskap bygger på att en erfaren yrkesutövare hjälper någon annan att bli skickligare och mer kompetent i sitt yrke, i detta fall som lärare inom akademin. Läs mer om kursen.

för mentorer

Kursstart: 24 augusti 2021

Kursen sträcker sig över ett år med fyra träffar  samt förberedelser inför varje träff. Alla träffar under hösten 2021 sker online
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

för adepter

Programstart: 25 augusti 2021, kl 10:15 - 12:00

5-8 träffar med mentor och adept
Halvtidsträff med adepter och kursledare hösten 2021
Avslutning under 2022

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 v)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov.
Läs mer om kursen.

kursdatum

Sommaren 2022

Språk: Engelska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar: 23-24 maj, 21-22 juni, 25-26 aug

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Våren 2022

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
24-25 feb, 22-23 mar, 4-5 maj
Länk till schema

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

 

 

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Framtida kursutbud

På sidan Framtida kursutbud hittar du UPL:s planerade kursutbud några terminer framåt. Observera att ändringar och justeringar i det planerade utbudet kan ske.

Hanna Karlsson
2021-08-23