PIL - Nätverk för Pedagogiskt Inplacerade Lärare

PIL är ett nätverk för de lärare som är inplacerade i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Nätverket fungerar som en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik men har även en viktig roll gällande pedagogiskt mentorskap samt strategiskt arbete med att synliggöra meriterade och excellenta lärare. Under 2020 kommer nätverket samordnas av Mattias Derlén, Marcus Schmitt-Egenolf och Katarina Winka.

Umeå universitets meriteringsmodell

År 2014 fastställde rektor vid Umeå universitet en modell för högskolepedagogisk meritering. Syftet är att "bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt stimulera institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling".

Mer information om pedagogisk meritering

PIL-träffar

Här hittar du information om både kommande och tidigare träffar.

Träffar 2021

Detta år har vi inget genomgående tema utan blandar olika aktuella och förhoppningsvis intressanta frågor. Platsen för seminariet är Zoom tills annat meddelas. (Länk till Zoom finns i Canvas, ingen föranmälan till träffarna behövs så länge vi ses i Zoom)

Lunchseminarium 16 mars kl 12:00 - 13:00
Flipped classroom, är det verkligen undervisning? Denna gång testar vi ett nytt upplägg och bjuder in till ett seminarium som baseras på en alldeles färsk artikel om flipped classroom. Om ni vill läsa artikeln innan hittar ni den i Canvas

Lunchseminarium 18 maj kl 12:00 - 13:00
Temat var Pedagogiska meriteringsmodeller i Sverige. Umeå universitet är inte ensam i landet med sin pedagogiska meriteringsmodell. Faktum är att detta fenomen finns vid de flesta av Sveriges större lärosäten och även börjar dyka upp i våra nordliga grannländer. I detta seminarium presenteras preliminära resultat från en alldeles färsk kartläggning där likheter och skillnader mellan lärosätena beskrivs liksom vilka effekter och utmaningar de pedagogiska meriteringsmodellerna ser ut att ha genererat.

Lunchseminarium 16 september kl 12:00 - 13:00
Temat för detta seminarium var Integrering av forskning och utbildning. Inledare var Linus Andersson, Psykologi, som delade med sig av idéer och konkreta initiativ för att låta studenter och lärare/forskare jobba tillsammans med forsknings- och kunskapsskapande projekt under studietiden.

Lunchseminarium 16 november kl 12:00 - 13:00
Temat är Caseundervisning med typ-fall. Inledare är Patrik Wennberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, som berättar om arbetet med att utveckla "allmänmedicinska typ-fall" som består av ett tiotal påhittade personer från 1-93 år. Dessa personer är tänkta att återkomma i undervisningen med lite olika hälsorelaterade problem samtidigt som de åldras och utvecklas med tiden.

 

Träffar 2020

Lunchseminarium 17 februari kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Planeringsstöd för progression i generiska färdigheter.

Seminariet kommer att inledas av Lars-Daniel Öhman, lektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Lunchseminarium 4 maj kl 11.30 - 13.00, Zoom

Etisk kompetens - en generisk kompetens?

Marcus driver tesen att en etisk diskurs är i tider av alternativa fakta essentiell i alla universitetsutbildningar. Han exemplifierar från hans workshop inom läkarprogrammet vikten av att undervisa om den etiska utvecklingen som en dynamisk process.

Seminariet kommer att inledas av Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Lunchseminarium 22 september kl 11.30 - 13.00, Zoom

Generiska kompetenser och professionsutbildning på avancerad nivå. Hur säkerställa generella förmågor mitt i alla detaljer? Exemplet läkarutbildning.

Seminariet inleds av Magnus Hultin, Universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, programdirektör för läkarutbildningen och ansvarig för kunskapsprovet för läkare.

Lunchseminarium 18 november kl 11.30 - 13.00,
NY LOKAL: Läraren, UPL.
Mingellunch (med avstånd) på UPL kl 11.30 - 12.00

Är "spatial literacy" en generisk lärarkompetens?

Seminariet kommer att inledas av Lars Larsson och Åse Tieva, UPL. Efter en kort inledning sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering.

Träffar 2019

Lunchseminarium 19 september kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Generiska kompetenser och professionsutbildning på avancerad nivå. Hur säkerställa generella förmågor mitt i alla detaljer?

Seminariet kommer att inledas av Magnus Hultin, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, programdirektör för läkarutbildningen och ansvarig för kunskapsprovet för läkare.

Därefter sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering. UPL bjuder på lunch.

Lunchseminarium 20 november kl 11.30 - 13.00, Universitetsklubben

Progression av generiska färdigheter

Seminariet kommer att inledas av Agneta Bränberg, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Därefter sker diskussioner i mindre grupper för att avslutas med en gemensam summering. UPL bjuder på lunch.

Lunchträff 30 januari kl. 11.30-13.00, N460, Naturvetarhuset
STINT:s stipendium för Teaching Sabbatical

Välkommen till ett seminarium om Grants for Teaching Sabbatical och Teaching Sabbatical - två stipendieprogram som drivs av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning) - för att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor, en möjlighet att vistas vid ett utomeuropeiskt universitet.

Inbjudna gäster är Karin Forslund, STINT, samt Thomas Mejtoft, TFE och Katarina Winka, UPL, som nyss kommit tillbaka efter en termin vid Nanyang Technical University i Singapore, respektive Ohio State University i USA.

Träffar 2018

Lunchträff 30 oktober kl. 11.50-12.50, Universitetsklubben
Hur humor kan användas inom undervisning

Humor är en kraftfull form av kommunikation som lätt kommer i skymundan då humor är svårt att analysera. Lärarskämt är särskilt intressanta då skämt och humor ofta kommer i förgrunden i studenters beskrivningar av både bra och dålig undervisning. På seminariet kommer autentiska lärarskämt presenteras för att vi senare gemensamt diskuterar hur vi kan göra våra lokala skämtkulturer ännu bättre.

Inbjuden gäst är Maria Berge, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

UPL bjuder på en lättare lunch i form av en smörgås.

23 April, kl. 15.00-16.30, Triple Helix, Samverkanshuset
STINT teaching sabbatical

Genom STINT (stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) kan engagerade lärare beviljas stipendium för en termins Teaching Sabbatical vid ett utländskt lärosäte. Målet är att bidra till att högre utbildning förnyas genom att möjliggöra internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen. Seminariet är ett samarrangemang mellan PIL-nätverket och International Office.

Inbjuden gäst är Hans Pohl, STINT. Medverkar gör även Heidi Hansson, vicerektor, Oleg Popov, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Katarina Winka, universitetslektor vid UPL och Thomas Mejtoft, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

28 Maj, kl. 15.00-16.30, Läraren UPL
Att undervisa utanför sin "comfort zone"

Det är inte alltid enkelt att utmana sig själv i lärarrollen och våga prova något nytt. Två lärare som provat att kliva utanför sin pedagogiska "comfort zone" är Åse Tieva, Kostvetenskap, och Marcus Schmitt-Egenolf, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Under seminariet delar de med sig av sina erfarenheter om vad som var svårast att släppa, vad de införde istället och vilka resultaten blev.

Träffar 2017

13 mars, 15.00-16.30, N260
Pedagogiska meriteringsmodeller i landet
Katarina Winka

4 april, 15.00-16.30, N280
Förkunskaper och intresset hos våra studenter - pedagogiska implikationer
Bent Christensen, Helena Lundgren, Marcus Schmitt-Egenolf

8 maj, 15.00-16.30, N260
Hur kan vi stödja kollegor att meritera sig?
Michael Gruber

25 september, 15.00-16.30, N260
Faculty development i Kina i ett pedagogisk perspektiv.

Intryck efter ett besök på Fudan university i Shanghai. Christina Ljungberg, handkirurg, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, umu

24 oktober, 11.30-13.00, Vardagsrummet, Humanisthuset
Universitetspedagogiska konferensen 2017

Vi PIL:are som är anmälda till konferensen är inbjudna till gemensam lunch kl. 11.30-13.00 i Vardagsrummet (Humanisthuset). Anmälan till lunchen görs med ett mail till Lina Holm, lina.holm@umu.se senast fredag den 20 oktober.

11 december, 15.00-16.30, N260
Nätverk för meriterade och excellenta lärare.

Erfarenhetsutbyte med Göteborgs universitet. Tomas Grysell och Susanne Persson, pedagogiska utvecklingenheten vid Göteborgs universitet.

Träffar 2016

22 sept, 13.00-15.00
Nätverksuppstart
Inbjuden: Anders Fällström, prorektor med ansvar för utbildning.

18 okt, 13.00-15.00
Planering inför kommande träffar.

16 nov, 13.00-15.00
Några av universitetslärarens utmaningar; makt, genus, kritiskt tänkande och krav på studenter...
Niclas Kaiser

5 dec, 13.00-15.00
Bedömnings- och betygskriterier – inte alltid så lätt
Rolf Zale
Perspektiv på forskningsanknytning
Agneta Bränberg och Ulf Holmgren

Hanna Karlsson
2021-10-15