Att undervisa tillgängligt

Att undervisa tillgängligt innebär att i sin undervisning ta hänsyn till studenternas olika behov utifrån ett funktionshinderperspektiv. Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättning och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter.

Ett bemötande präglat av öppenhet och respekt i en bra anpassad fysisk och virtuell miljö medför färre krav på individuella lösningar.

Syfte med verkstaden

Att öka förståelsen för aspekter av undervisning som underlättar för personer med funktionsnedsättning med inriktning mot digital tillgänglighet.

Mål

Deltagarna ska ha fått förståelse och kunskaper om hur utbildningens upplägg (planering, genomförande och bedömning) påverkar tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning, med fokus på digitala lärmiljöer. De ska ha fått pröva på att analysera den digital lärmiljö utifrån tillgänglighetsaspekter.

Innehåll

I den här workshopen får du information och råd om hur du kan utforma din undervisning för att göra den tillgänglig. Du kommer aktivt att arbeta med tillgänglighet i en kurssajt. Workshopen behandlar även frågor kring:

  • Pedagogiska strategier
  • Dialog med studenter
  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Grupparbeten
  • Examinationer

Genomförande

Vi inleder med en övergripande beskrivning av studenter med funktionsnedsättning och hur deras utmaningar kan visa sig i olika studiesituationer, med exempel på behov av anpassningar och vi fortsätter sedan med allmänna råd om att undervisa tillgängligt både i fysiska och digitala miljöer. Deltagarna får sedan i grupp granska en onlinekurs. Tillsammans diskuterar och bedömer gruppen tillgängligheten av onlinekursen utifrån en bedömningsmatris.

Vi arbetar i Umeå universitets lärplattformar och du som deltagare kommer att använda en av dina kurssajter under workshopen.

OBS! Medtag gärna dator till workshopen.

Om du vill ha åhörarkopior i förväg eller om det är något vi bör känna till, kontakta jorgen.ivarsson@umu.se

Information

Datum

Datum: Inga planerade datum för verkstaden för tillfället.

Kontakt: Marie Friman

 

 

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2020-11-13