Introduktion till Ouriginal (Urkund)

Ouriginal (fd Urkund) är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Denna verkstad ger dig möjlighet att upptäcka hur du kan använda Ouriginal i din undervisning.

I den här workshopen går vi igenom hur Ouriginal fungerar och vad ett textmatchningssystem är. Vi tittar på hur Ouriginal kan användas i undervisning och även på hur tjänsten är integrerad i universitetets lärplattform Canvas.

Under workshopen diskuterar vi Ouriginals textmatchning av inlämnade dokument samt systemets förtjänster och begränsningar.

DATUM

Datum: Inga planerade datum för verkstaden för tillfället.

Kontakt: Marie Friman

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-06-11