Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning.

Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras. Verkstaden innebär ett tillfälle att påbörja arbetet med den egna portföljen.

Syfte

Syftet med verkstaden är att ge deltagaren möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för pedagogiska portföljer och hur de används.

Målgrupp

Verkstaden riktar sig till både nya och erfarna lärare vid Umeå universitet som inte tidigare har kommit i kontakt med pedagogisk meritering och pedagogisk portfölj.

Innehåll

Verkstaden utgår från riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet. Centrala begrepp under verkstaden är pedagogisk meritering, pedagogisk skicklighet och pedagogisk grundsyn. Följande innehåll behandlas under verkstaden:

  • Vad en pedagogisk portfölj är
  • Att urskilja pedagogiska meriter
  • Att förstå pedagogisk skicklighet
  • Pedagogisk grundsyn och dess betydelse för pedagogisk meritering
  • Exempel på innehåll i en pedagogisk portfölj

Antagning

Deltagarantalet är begränsat till 24 deltagare. Urval sker enligt våra urvalskriterier. Läs mer om antagning och urval.

Intyg

För intyg krävs deltagande under hela verkstaden.

 

Pedagogisk portfölj steg 1 för medicinska fakulteten

Under 2019-2021 satsar Medicinska fakulteten och Utbildningsstrategiska nämnden på workshops (steg 1 och steg 2) inom temat pedagogisk portfölj. Syftet med utbildningen är att du ska få hjälp med att utveckla och anpassa den pedagogiska portföljen inför ansökan om meritering till Meriterad och/eller Excellent lärare.

  • Pedagogisk portfölj steg 1, vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med din pedagogiska portfölj. Verkstaden utgår från de riktlinjer för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter som finns vid Umeå universitet och kriterierna för meriterad och excellent lärare.

Antal deltagare är begränsat till 16 personer per verkstad och målgruppen är anställda vid Medicinska fakulteten. Anmälan stänger en vecka före respektive kurstillfälle. Först-till-kvarn-principen gäller. Vid behov ges workshopen på engelska.

Pedagogisk portfölj steg 1, 2021:

tisdag 7 december 13:00 - 16:00

Anmälan, steg 1, stängd (gäller endast anställda vid Medfak)


Plats
Zoom, länk meddelas efter anmälan

Kontaktperson vid UPL är Katarina.Winka@umu.se

Datum

Datum: 25 oktober 2022
Tid: 13-16

Plats: Zoom

Språk: Ange språkpreferens i anmälningsformuläret

Anmäl dig här!

Kontakt: Marie Friman

Pedagogisk portfölj på institution

Vill din institution vara värd för en pedagogisk meriteringsverkstad?

Kontakta Lars Larsson på UPL så berättar han mer om vad det innebär.

Mer om pedagogisk portfölj

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-05-18