Sök-verkstad: STINT Teaching Sabbatical

Har du planer på att söka till STINT:s stipendium för Teaching Sabbatical i höst? I denna verkstad kommer du få tips och råd inför ansökan samt stöd i att identifiera och motivera dina avsikter med att delta i programmet.

Möjligheten att åka på Teaching Sabbatical via STINT har funnits sedan 2000 och Umeå universitet har hittills haft 11 lärare som deltagit i programmet. Syftet med programmet är att möjliggöra internationella erfarenheter för lärare med stort engagemang i undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Tanken är också att deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse på flera nivåer; från den enskilda individen och dess undervisning till lärarens institution och universitet och även andra lärosäten.

I denna verkstad kommer du få tips och råd inför ansökan samt stöd i att identifiera och motivera dina avsikter med att delta i programmet. Vi utgår från den rekommenderade strukturen för ansökan som finns på STINT:s webbplats.
Din ansökan ska vara inskickad till International Office under senare delen av augusti (exakt datum annonseras senare). Därefter granskas och rangordnas ansökningarna av en grupp bestående av tidigare stipendiater. Varje lärosäte har möjlighet att nominera 2-3 sökande till STINT och beslutet om vilka som ska nomineras fattas av rektor.

Läs mer om Teaching Sabbatical på STINT:s webbplats.

Läs mer om Teaching Sabbatical på Aurora.

DATUM

Datum: 7 juni, kl 13-15

Plats: UPL eller Zoom
Obs! Ange vid anmälan hur du vill delta

Länk till anmälan!

Sista anmälningsdag: 6 juni

Kontakt: Marie Friman, UPL

Marie Friman
2022-05-18