Högskolepedagogiska utvecklingsprojekt

På denna sida kan du läsa mer om högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som UPL driver vid Umeå universitet. Medel för projekten kommer från rektor eller från externa samarbetspartners.

Just nu driver UPL ett projekt som heter Hybridverkstad för flexibelt lärande.

Hybridverkstad för flexibelt lärande

Läs mer om projektet Hybridverkstad för flexibelt lärande

Hanna Karlsson
2022-03-18