Högskolepedagogiska utvecklingsprojekt

På denna sida kan du läsa mer om högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som UPL driver vid Umeå universitet. Medel för projekten kommer från rektor eller från externa samarbetspartners.

Just nu driver UPL tre högskolepedagogiska projekt.

Ett projekt som heter Hybridverkstad för flexibelt lärande som ska utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning och dess påverkan på studentens lärande.

Ett projekt som heter Utvecklade examinationsformer som ska ta fram utbildningar, undersöka nya idéer, skapa mallar och guider samt utforska tekniskt stöd för att underlätta och förbättra funktionen av examinationer.

UPL driver också ett samverkansprojekt med Akademiska Hus som heter Learning Lab Hybrid Umeå. Projektet innebär att en lärosal kommer att bli ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Hanna Karlsson
2022-06-16