Inrätta och avveckla utbildning

Behörighetskrav för utbildning

Våra behörighetskrav handlar om att de som antas ska ha förutsättningar att klara av sin utbildning.

Skapa kurs- eller utbildningsplan

För varje program ska det finnas en fastställd utbildningsplan som beskriver utbildningen och dess innehåll.

Skapa utbildning

Från idén om en utbildning till att den finns publicerad och sökbar bland utbildningarna på universitetet. 

Kursklassificering

Varje enskild kurs klassificeras till utbildningsområde utifrån sitt ämnesinnehåll.

Maja Wik
2022-11-30