Behörighetskrav för utbildning

När kurs- eller utbildningsplaner skapas ska de innehålla behörighetskrav. Här finns riktlinjer för hur dessa ska formuleras.

Tydliga och strukturerade förkunskapskrav

Våra behörighetskrav handlar om att de som antas ska ha förutsättningar att klara av sin utbildning. När behörighetskraven anges är det viktigt att de formuleras så tydligt och enkelt som möjligt. Mer text än nödvändigt ökar risken för olika tolkningar hos sökande, men också hos personal som involveras i ansökningsprocessen.

Anita Engkvist
2022-11-30