Behörighetskrav avancerad nivå

Här hittar du behörighetskrav för program och kurser på avancerad nivå. Du finner också exempel på hur språkkrav i svenska och engelska ska uttryckas i den särskilda behörighet, om det krävs för utbildningen.

Program på avancerad nivå

Grundläggande behörighet till program på avancerad nivå är en examen om minst 180 hp. Utöver det kan man även ställa krav på särskild behörighet. Hela behörighetskravet ska skrivas in som fritext i fältet "Annan behörighet" när man gör utbildningsplaner i Selma. Krav på särskild behörighet ska vara sådana som är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

Det grundläggande behörighetskravet innebär något av följande:

 • kandidatexamen,
 • konstnärlig kandidatexamen,
 • yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng,
 • eller motsvarande utländsk examen.

Särskilda behörighetskrav kan vara:

 • att den sökande ska ha slutfört ett visst antal poäng i ett visst ämne
 • examensarbete, praktik, laboration eller annat
 • arbetsprov
 • yrkeslivserfarenhet
 • språk: sätt kravnivån engelska för grundläggande behörighet för
  högskolestudier eller Engelska A/6. Högre språkkrav uttrycks Engelska B/6.

Utifrån detta skulle formuleringar kunna inledas:

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är xxx

  A Bachelor's degree or equivalent first-cycle qualification comprising of at least 180 ECTS or a corresponding qualification from an internationally recognised university. Specific entry requirements are xxx

Kurser på avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå ska behörighetskraven uttryckas som krav på tidigare utbildning på grund- eller avancerad nivå. Behörighetskraven kan formuleras som:

 • Krav på uppnådda högskolepoäng inom ett visst huvudområde
 • Krav på specifika kurser, (90 hp varav 30 hp i intervallet 61-90)

Krav på kunskaper i svenska och engelska måste också anges.

För kurs på avancerad nivå ska behörighetskrav omfatta tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng.

Behörighet i svenska och engelska för avancerad nivå

Utbildning på grundnivå har krav på grundläggande behörighet för högskolestudier vilket inkluderar krav på svenska och engelska. För utbildning på avancerad nivå måste däremot språkkrav anges.
Om svenska eller engelska är nödvändigt för en utbildning på avancerad nivå måste krav på svenska och engelska uttryckas som en särskild behörighet.

Nedan finner du förslag på hur detta krav kan uttryckas på engelska eller svenska:

 • Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.


  Proficiency in English and Swedish equivalent to the level required for basic eligibility for higher studies

Om du vill du uttrycka att det ställs ett högre krav för engelskan kan du skriva: 

 • Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

  Proficiency in English equivalent to Swedish upper secondary course English 6/B. Where the language of instruction is Swedish, applicants must prove proficiency in Swedish to the level required for basic eligibility for higher studies.

 

Anita Engkvist
2024-02-02