Behörighetskrav grundnivå

Utbildning på grundnivå delas upp i för nybörjare och ej nybörjare. Här hittar du information om hur särskild behörighet ska uttryckas för program och kurser på grundnivå. Utbildning på grundnivå delas upp i för nybörjare och ej nybörjare. Här finns också länkar till UHR om det finns behov av andra krav än det föreskrifterna medger.

Grundnivå, för nybörjare

Generellt gäller att särskild behörighet ska uttryckas enligt nya gymnasieskolans kurser (Gy11).

Program som leder till yrkesexamen

I föreskrifterna framgår vilken behörighet som ska gälla för program som leder till yrkesexamen. Behörighet väljs från meny i Selma.

Undantag från krav kan göras, se Antagningsordningen

Övriga program och kurser

I föreskrifterna framgår att lärosätena till program som inte leder till yrkesexamen får besluta om vilken/vilka av föreskrivna gymnasiekurser som ska definiera särskild behörighet. Detsamma gäller särskild behörighet till kurser.

Vanligt förekommande krav finns att välja från meny i Selma. I de fall det krav eller kombination av krav inte finns att välja i menyn ska du kontakta Antagningen och begära att ny behörighetskombination uppdateras i menyn. Fritext ska inte användas. Undantag från krav kan göras, se Antagningsordningen.

Andra krav än föreskrifterna medger?

I den nya paragrafen 7 kap. 11 §, som ska tillämpas för utbildning som startar efter maj 2022, framgår att lärosätet själv ska fatta beslut om andra krav, alltså om de vill använda något annat krav än de som framgår av UHR:s föreskrift. Innan ett sånt beslut fattas ska UHR ges möjlighet att yttra sig. Det sker genom ett remissförfarande. Via följande länk kan du begära yttrande Ansökan om yttrande. Där finns även vägledning för begäran om yttrande.

Riktlinjer för hur behörighetskrav ska uttryckas

För att behörighetskraven ska vara så enhetliga och begripliga som möjligt på Antagning.se har UHR tagit fram riktlinjer för hur kraven ska uttryckas.
Behörighetskrav ska bara uttryckas i Gy11-kurser. Undantaget är nedanstående kurser i matematik där man behöver förtydliga motsvarande äldre gymnasiekurs:

Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
Matematik 3c eller Matematik D
Matematik 4 eller Matematik D
Matematik 4 eller Matematik E

Exempel på behörighetskrav, som väljs från meny i Selma, framgår nedan:

  • Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D
  • Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
  • Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Engelska 6

Engelska 6 ingår i högskoleförberedande gymnasieexamen och inkluderas på så sätt i grundläggande behörighet för sökande från Gy-11. Därför ska Engelska 6 endast anges som särskilt behörighetskrav om utbildningen tydligt ställer krav på kunskaper motsvarande engelska 6.
Sökande med äldre gymnasiebetyg kan ha läst engelska i mindre omfattning (exempelvis 2 åk engelska, Engelska A/Engelska 5) men ändå uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Om kravet på engelska för en utbildning är högre säger riktlinjerna att Engelska 6 ska skrivas ut. Detta för att tydligt informera sökande om behovet av att läsa upp vad som krävs för att uppnå behörighet till aktuell utbildning.

Grundnivå ej nybörjare

För utbildning på grundnivå som kräver tidigare akademiska meriter, och därmed inte vänder sig till nybörjare vid universitetet, finns inga generellt fastställda regler i högskoleförordningen och ska anges i fritextfältet i Selma. Behörighetskrav

  • Att kursen som utgör förkunskapskrav ska vara slutförd med minst godkänt resultat framgår av sammanhanget och behöver inte skrivas ut.
  • Formulera behörigheterna så att de inte utgår bara från utbildningsutbudet vid Umeå universitet. Undvik till exempel att skriva ut kurskoder i behörighetskravet.

Exempel på behörighetskrav:

  • Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp, eller motsvarande
  • Historia B, 30 hp med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande

 

Anita Engkvist
2023-02-10