Skapa kurs- eller utbildningsplan

Utbildningsplan

För varje program ska det finnas en fastställd utbildningsplan som beskriver utbildningen och dess innehåll.

Regelverk: Utbildningsplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Kursplan

Kursplanen är ett juridiskt dokument som bland annat beskriver vad en kurs innehåller och vilka kunskaper och färdigheter studenten förväntas ha efter genomförd kurs.

Regelverk: Regler för utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Thomas Wahlström
2022-11-30