Skapa utbildning och lysa ut den för sökande

Från idén om att ge en viss utbildning till att den finns publicerad och sökbar i universitetets utbud av utbildningar finns det steg som måste tas och beslut som ska fattas på institutions-, fakultets- och rektorsnivå. Det finns också ett antal nationella och lokala regler som ska följas. På de här sidorna finns information och stöd i den processen.

För att ständigt förbättra kvaliteten i Umeå universitets utbildningsutbud sker det kontinuerliga förändringar vad gäller program, kurser och huvudområden. Dokumentet beskriver hur man går tillväga för att skapa nya, ställa in, göra uppehåll i eller avsluta program och kurser vid Umeå universitet. Hur nya huvudområden inrättas eller befintliga avslutas beskrivs också i handläggningsordningen. Dokumentet går även internt under benämningen Fakir.

Regelverk: Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden.
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Relaterad information

Anja Axelsson
2022-11-30