Kvalitet och vidareutveckling i utbildning

Arbetslivsanknytning i utbildning

Läs mer om praktik, exjobb, uppdragsutbildning och andra sätt att knyta utbildning till arbetslivet.

Internationellt

Studenter som vill studera utomlands kan göra det på två sätt: antingen som utbytesstudent eller som freemover.

PUNKTUM

Läs om medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Utbildningskvalitet

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i verksamheten.

Högskolepedagogiska projekt

Läs mer om de högskolepedagogiska projekt som bedrivs vid Umeå universitet.

Universitetspedagogiska konferensen

Den universitetspedagogiska konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.

Högskolepedagogisk utbildning

Läs mer om högskolepedagogisk utbildning vid Umeå universitet. Kurser, verkstäder och seminarier.

Lärande för hållbar utveckling

Studenter får lära sig vad hållbar utveckling är, hur de själva kan bidra till den, samt att de genom sin utbildning utvecklar de förmågor som de behöver för att verka för en hållbar utveckling i sina framtida yrkesliv.

Maja Wik
2023-03-29