Kvalitet och vidareutveckling i utbildning

Arbetslivsanknytning i utbildning

Använd verktygslådan för att bedöma utbildningarnas relevans för arbetslivet.

Internationellt

Studenter som vill studera utomlands kan göra det på två sätt: antingen som utbytesstudent eller som freemover.

PUNKTUM

Umeå universitet utlyser medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet.

Utbildningskvalité

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i verksamheten.

Maja Wik
2022-11-30