Kvalitet och vidareutveckling i utbildning

Arbetslivsanknytning i utbildning

Läs mer om praktik, exjobb, uppdragsutbildning och andra sätt att knyta utbildning till arbetslivet.

Internationellt

Studenter som vill studera utomlands kan göra det på två sätt: antingen som utbytesstudent eller som freemover.

PUNKTUM

Läs om medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Utbildningskvalitet

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i verksamheten.

Högskolepedagogiska projekt

Läs mer om de högskolepedagogiska projekt som bedrivs vid Umeå universitet.

Universitetspedagogiska konferensen

Den universitetspedagogiska konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.

Högskolepedagogisk utbildning

Läs mer om högskolepedagogisk utbildning vid Umeå universitet. Kurser, verkstäder och seminarier.

Maja Wik
2023-03-29