Arbetslivsanknytning i utbildning

Alumn

Hur kan man arbeta med alumner och varför är relationen med tidigare studenter viktig att vårda? Läs mer om alumniverksamhet. 

Alumn

Praktik

Funderar du på att utveckla praktikkurser eller över hur det går till att skaffa praktikplatser? Här kan du få tips och läsa mer om praktik. 

Praktik

Externa examensarbeten

Vill ni öka andelen externa examensarbeten? Här kan du läsa mer om stöd som går att få, samt hitta hjälpande mallar och avtal. 

Externa examensarbeten

Metoder för samverkan

Programråd, studiebesök och gästföreläsare är några exempel på samverkansinslag i utbildning. Men när satsar man på vad – och varför?

Metoder för samverkan

Innovations- och affärsutveckling

Bär du på en idé? Det finns flera aktörer inom innovation och affärsutveckling som du kan vända dig till.

Innovations- och affärsutveckling

Uppdragsutbildning

Läs mer om uppdragsverksamhet och hur det går till att ordna utbildning efter beställning från företag, myndigheter eller organisationer.

Uppdragsutbildning

Anja Axelsson
2022-11-30