Arbetslivsanknytning i utbildning

Alumn

Hur kan man arbeta med alumner och varför är relationen med alumnen viktig att vårda?

Alumn

Praktik

Har du frågor kring att utveckla praktikkurser eller hur studenterna kan hjälpa till att skaffa praktikplatser?

Praktik

Externa examensarbeten

Vill ni öka andelen externa examensarbeten? Vad är viktigt att tänka på?

Externa examensarbeten

Metoder för samverkan

Praktik, studiebesök och gästföreläsare är några exempel på olika samverkansinslag i utbildning. Men när satsar man på vad – och vilket är syftet?

Metoder för samverkan

Innovations- och affärsutveckling

Bär du på en idé? Det finns flera aktörer inom innovation och affärsutveckling som du kan vända dig till.

Innovations- och affärsutveckling

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som universitetets institutioner ordnar efter beställning från juridiska personer (exempelvis företag, myndigheter eller organisationer).

Uppdragsutbildning

Anja Axelsson
2022-11-30