Arbetslivsanknytning i utbildning

Metoder för samverkan

Programråd, studiebesök och gästföreläsare är några exempel på samverkansinslag i utbildning. Men när satsar man på vad – och varför?

Praktik

Funderar du på att utveckla praktikkurser eller över hur det går till att skaffa praktikplatser? Här kan du få tips och läsa mer om praktik.

Externa examensarbeten

Vill ni öka andelen externa examensarbeten? Läs mer om det stöd som går att få, samt hitta hjälpande mallar och avtal.

Cooperative education

Co-op bygger broar mellan utbildning och arbetsliv genom att ge studenter chans att jobba inom sin framtida bransch redan under programmets gång.

Alumn

Hur kan man arbeta med alumner och varför är relationen med tidigare studenter viktig att vårda? Läs mer om alumniverksamhet.

Innovation och entreprenörskap

Planerar du utbildning och vill väva in kunskap om idéutveckling och entreprenörskap? Kontakta gärna Innovationskontoret.

Uppdragsutbildning

Läs mer om uppdragsverksamhet och om hur det går till att ordna utbildning efter beställning från företag, myndigheter eller organisationer.

Lena Holmberg
2023-11-01