Arbeta med internationella alumnrelationer

International Office ansvarar för det universitetsövergripande arbetet med internationella alumner, dvs alumner som bor utom Sverige samt de alumner i Sverige som har engelska som kontaktspråk.

International Office arbetar med:

  • universitetets breda kommunikation med målgruppen internationella alumner. Denna sker i huvudsak via digitala kanaler som alumnsidorna på umu.se/en, e-post, nyhetsbrev och sociala medier
  • arrangera och/eller samordna aktiviteter med Umeå universitets alumner utanför Sverige
  • stöd till personal som vill ha kontakt med internationella alumner
  • internationella alumnföreningar/grupper
  • stöd till internationella alumner, t.ex. i samband med återträffar

Information till avgående studenter

International Office informerar internationella studenter som avslutar sina studier vid Umeå universitet att de blir alumner i samband med avslutningsevent för utbytesstudenter och masterexamen. Genom att ge dem en möjlighet att hålla kontakten med universitetet och andra alumner efter studietiden får de till exempel inbjudningar till aktiviteter för alumner, tidningen Think och nyhetsbrev.

Vill du veta mer? Kontakta international.alumni@umu.se

Petra Käck
2022-11-30