Därför arbeta med alumner

Här är några exempel på vad alumner kan bidra med till universitetets verksamheter:

  • Alumner är goda ambassadörer för Umeå universitet och våra utbildningar. Genom att alumnerna identifierar sig med oss och talar gott om oss så hjälper de till att höja Umeå universitets profil nationellt och internationellt. På sikt kan en stark känsla av alumnidentitet ge positiva återverkningar på allt ifrån student- och personalrekrytering till genomslag för forskningsrön och ett gott anseende.
  • Alumner är länkar mellan universitetet och det omgivande samhället och hjälper oss att höja kvaliteten på våra utbildningar. Alumner kan till exempel komma in som gästföreläsare, vara handledare för praktik eller exjobb eller fungera som mentorer för nuvarande studenter.
  • Alumner är viktiga förebilder för våra studenter och presumtiva studenter. Genom att lyfta fram våra kompetenta och drivna alumner visar vi på värdet av våra utbildningar, vilka kunskaper de ger och vad de kan leda till.
  • Alumner kan bli studenter igen. Sett över ett arbetsliv behöver många någon gång omorientera sig karriärmässigt eller utveckla sina kunskaper. Den som är alumn med en levande relation till sitt lärosäte har närmare till hands att återvända för studier på avancerad nivå – eller kanske till och med köpa en uppdragsutbildning.

Marika Wahlberg
2022-11-30