Tips - att börja arbeta med alumner

1. Planera

  • Diskutera och bestäm på institutionen eller i arbetslaget hur ni vill arbeta med relationen till era alumner. Det är viktigt att om ni bjuder in till kontakt, att ni också är beredda på att ta tillvara på de förfrågningar ni får. Börja hellre i liten skala, än att lova för mycket och inte kunna ta hand om de personer som hör av sig.
  • Inventera vilka kanaler ni har för att nå alumner. Har ni t ex grupper/sidor på LinkedIn eller Facebook? Eller ett nyhetsbrev? Bestäm er för en eller två kanaler och informera regelbundet via dessa. Lägg hellre en lägre ambitionsnivå till att börja med än att inte göra det alls.

2. När ni bestämt er för att hålla kontakten

  • Använd de kanaler ni bestämt, och när det händer saker som är av intresse för era alumner - berätta om det. Om ni ordnar något event kan ni lägga upp det på er webb och sedan marknadsföra det via de kanaler som använder, t ex sociala medier.
  • Prata med era studenter innan de avslutar sin utbildning och uppmana dem att hålla fortsatt kontakt med er, via de kanaler som ni valt. Påminn också om möjligheten att ändra sin e-postadress i Ladok och välja den adress som de fortsatt kommer att använda även efter avslutade studier.
  • Om ni har alumner som är före detta internationella studenter eller som bor utom Sverige så har International Office särskilt nyhetsbrev och aktiviteter riktade mot dem. Tipsa dem gärna om det. Mer information finns på umu.se/en/alumni

3. Aktivera

  • Anlita alumner som gästföreläsare. Skicka ut en fråga när ni har något tillfälle som skulle passa, eller fråga alumner om att ta emot studenter för praktik och examensarbeten.
  • Ta hjälp av nuvarande studenter/studentförening för att ta reda på vilka frågor de är intresserade av som alumnerna kanske kan bidra med.
  • Det finns många andra sätt att aktivera alumner på. Kontakta Kommunikationsenheten om ni vill utveckla detta ytterligare.

4. Arrangera

  • En del utbildningar arrangerar återkommande alumnträffar och andra events för alumner. Kanske finns det alumner som är intresserade av att driva återkommande träffar för t.ex. studenter och alumner. Låt alumnerna själva komma med förslag hur de vill bidra.
Marika Wahlberg
2022-11-30