Co-op – Co-operative education

Co-op är en utbildningsmodell inom arbetsintegrerat lärande som bygger på samarbete mellan utbildning och näringsliv.

Genom Co-op får studenter möjlighet att varva sin teoretiska utbildning med såväl projektkurser som betalda arbetsperioder ute hos företag. Detta ger studenterna värdefull praktisk kunskap och erfarenhet inom sitt ämnesområde, vilket i sin tur ökar chanserna till en anställning direkt efter examen. 

Fördelar med Co-op

För studenterna själva ger kombinationen av teori och praktik en god akademisk utbildning och värdefull yrkeskompetens i ett. De tar också med sig nya perspektiv och insikter från yrkeslivet tillbaka till utbildningen, vilket bidrar till att hålla programmet "up to date". 

För företagen innebär Co-op tidig kontakt med potentiella medarbetare. Därför ser många företag modellen som en effektiv rekryteringsform och en investering för framtiden. 

Studenter vid Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är några av de som erbjuds chansen att plugga och prova jobba samtidigt.

Foto: Malin Grönborg

Aktuella utbildningsprogram

Idag tillämpas Co-op vid:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
  • Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik
  • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Enheten för forskningsstöd och samverkan bistår samtliga program och koordinerar samarbetet mellan företag, programansvariga och studenter.

Är ni intresserade av Co-op?

Kontakta gärna någon av Co-op-koordinatorerna för mer information!

 

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer:

Lena Holmberg
2023-05-11