Externa examensarbeten

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder stöd till fakulteter eller enskilda institutioner som vill öka andelen externa examensarbeten. Det vill säga examensarbeten som genomförs tillsammans med ett företag eller en organisation utanför universitetet.

Med externa examensarbeten menas arbeten som sker i samverkan med en extern part utanför akademin, och där en särskild resursperson är utsedd. Den här typen av examensarbeten är en konkret väg till samverkan inom utbildning. 

Vill ni öka andelen externa examensarbeten?

Genom riktade insatser, grundade i era aktuella behov, kan ni få hjälp att öka andelen externa examensarbeten i er verksamhet.

Vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder:

  • behovskartläggning, 
  • förslag på insatser som kan öka andelen externa examensjobb
  • och/eller stöd i själva utvecklingsarbetet.

 Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Kompetensutveckling för handledare.
  • Inspirationsföreläsningar med goda exempel.
  • Genomförande av mötesplatser mellan utbildning och näringsliv/samhälle.
  • Verktyg för att nyttja befintliga nätverk vid institutionen.

Vad är viktigt att tänka på?

För att hjälpa dig som lärare/handledare, studenten i fråga och den externa uppdragsgivaren har vi tagit fram en checklista. Här hittar ni allt från förberedande tips till information om rättigheter och skyldigheter.

Här nedanför finns också den gällande avtalsmallen och Umeå universitets handläggningsordning för examensarbeten. Handläggningsordningen tydliggör rollfördelning och ansvar mellan student, aktuell institution, handledare och examinator och utgår från regler fastställda av rektor. 


Hör gärna av er till oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan om ni har frågor eller behöver hjälp! 

Enheten för Forskningsstöd och samverkan

Om du har frågor eller önskar hjälp är du varmt välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer:

Katarina Henriksson
Telefon: 090-786 93 62

Kerstin Reinholdsson
Telefon: 090-786 56 41

Victoria Sörensson
Telefon: 090-786 95 50

Vill du träffa oss?

Vi finns på plan 5 i Universitetsledningshuset.

Externa examensarbeten

Att skriva examensarbete på uppdrag av en extern organisation ger studenten praktisk erfarenhet, en inblick i arbetslivet och kontakter för framtiden.

Lena Holmberg
2022-11-02