Externa examensarbeten

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder stöd till fakulteter, institutioner och utbildningar som vill öka andelen externa examensarbeten. Det vill säga examensarbeten som genomförs tillsammans med ett företag eller en organisation utanför universitetet.

Externa examensarbeten är en konkret väg till samverkan inom utbildning. Här får studenten chans att bidra med nya idéer som kan komma till praktisk nytta.

Foto: Lina Ny


Behöver ni stöd?

Vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa till att kartlägga era behov, ge förslag på insatser som kan öka andelen externa examensarbeten och stödja er i själva utvecklingsarbetet. 

Vi erbjuder bland annat

  • kompetensutveckling för handledare
  • inspirationsföreläsningar med goda exempel
  • mötesplatser mellan utbildning och näringsliv/samhälle
  • verktyg för att nyttja befintliga nätverk vid institutionen.

Avtalsmallar och checklistor

För att underlätta för dig som är lärare/handledare, studenten i fråga och den externa uppdragsgivaren har vi tagit fram

Enheten för Forskningsstöd och samverkan

Om du har frågor eller önskar hjälp är du varmt välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer:

Katarina Henriksson
Telefon: 090-786 93 62

Kerstin Reinholdsson
Telefon: 090-786 56 41

Victoria Sörensson
Telefon: 090-786 95 50

Vill du träffa oss?

Vi finns på plan 5 i Universitetsledningshuset.

Handläggningsordning

Du kan läsa mer om rollfördelning och ansvar mellan student, aktuell institution, handledare och examinator i Umeå universitets handläggningsordning som utgår från regler fastställda av rektor.

Handläggningsordning för examensarbeten 

Externa examensarbeten

Att skriva examensarbete på uppdrag av en extern organisation ger studenten praktisk erfarenhet, en inblick i arbetslivet och kontakter för framtiden.

Lena Holmberg
2023-01-18