Innovations- och affärsutveckling

Forskning, kunskap och tankar är värdefulla och har potential att förändra och förbättra. Här kan du läsa om det akademinära innovationssystemet vid Umeå universitet. Oavsett vart du vänder dig får du hjälp och hänvisning till rätt stöd för din process, vare sig du har en ny idé eller ifall din idé bygger på år av forskning.

Anställda eller studenter kan få stöd och hjälp med:

 • innovationsrådgivning
 • resurser för innovationsutveckling (t.ex. validering för tillämpning, VFT)
 • nätverk och kompetens
 • råd om att skydda idéer och forskningsresultat
 • stöd i utformningen av vissa typer av avtal
 • eller seminarier och workshops.

 

Akademinära aktörer inom innovation och affärsutveckling

Innovationskontoret

Vi erbjuder stöd för nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat, eller idéer med högt kunskapsinnehåll, till universitetets anställda och studenter. Hos oss kan du som idébärare få hjälp med att metodiskt utforska möjligheterna och minimera riskerna under din utvecklingsresa, innan vi sömlöst slussar vidare till inkubatorerna. 

Innovationskontoret drivs av Umeå universitet Holding. 

Läs mer om Innovationskontoret

Innovationssluss Västerbotten

Innovationsslussen i Region Västerbotten vänder sig till dig som har idéer för hälsa, vård och omsorg. Vi hjälper också företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården.

Läs mer om Innovationssluss Västerbotten

Uminova Innovation

Uminova Innovation är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer, specialiserad på innovativa och skalbara affärsidéer inom ett brett spektrum av områden och branscher. Med hjälp av Uminova Innovations program och ett stöd anpassat för resans olika skeden kan du få möjlighet att testa och utveckla dina affärsidéer och bygga växande företag. Inkubatorn vänder sig till entreprenörer och idébärare från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten.

Läs mer om Uminova Innovation

Umeå Biotech Incubator (UBI)

UBI är också den en av Sveriges ledande inkubatorer, en spetsinkubator med fokus på affärsidéer inom life science. UBI arbetar främst med forskningsbaserade projektidéer inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Här finns infrastruktur i form av laboratorium och instrumentplattformar, affärsutvecklare med specialkunskap inom life science, en tydlig process, samt finansiering och nätverk.

Läs mer om Umeå Biotech Incubator

eXpression Umeå

eXpression Umeå är en företagsinkubator där kreativa talanger kan förverkliga sina idéer och bygga nya företag i världsklass. Med en dynamisk metod, innovativa miljöer och erfarna coacher hjälper de kreatören att släppa fram sin inre entreprenör. Fokus ligger på förädling av idéer och företagsutveckling inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar liksom tjänstebaserade affärsidéer från idé till ett hållbart företag. Här finns också plats för idéer som har nytta av eXpression Umeås metoder och speciella infrastruktur, som möjligheten till prototypframtagning vid Sliperiet.

Läs mer om eXpression Umeå 

Umeå universitet Holding

Umeå universitet Holding är Umeå universitets helägda bolag med det huvudsakliga uppdraget att underlätta, stödja, inspirera och informera om nyttiggörande, innovation och kommersialisering. Vi arbetar för att uppnå Umeå universitets mål om ett effektivt och synkroniserat innovationsstödssystem för universitetets forskare, studenter och anställda, inom alla vetenskapsområden.

Det gör vi genom att:

 • driva Innovationskontoret vid Umeå universitet
 • utforma effektiva processer och verktyg
 • synkronisera inkubationsprocesserna i våra inkubatordotterbolag
 • gå in med ägarkapital i utvalda startup-bolag
 • aktivt arbeta för en infrastruktur och resurser som gynnar innovation och företagande
 • samarbeta genom våra intressebolag och projekt

Läs mer om Umeå universitet Holding

Övriga aktörer inom innovation och affärsutveckling

Venture Cup

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. 

Läs mer om Venture Cup

BIC Factory

BIC Factory ger stöd till unga, lovande entreprenörer som vill starta egna företag i Umeå. 

Läs mer om BIC Factory

Enterprise Europe Network (EEN)

EEN är ett supportnätverk i Europa. Av dina lokala rådgivare kan du få hjälp med att nå fler kunder, leverantörer, hitta innovativa lösningar och samarbeta med andra för att bli mer konkurrenskraftig.

Läs mer om Enterprise Europe Network

Almi

Almi vill skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till växande företag. 

Läs mer om Almi

Connect Norr

Connect Norr är en ideell organisation som sedan år 2000 ger hjälp till "Start ups" samt små och medelstora företag så de kan växa snabbare och effektivare. All verksamhet är centrerad kring ett begrepp, tillväxtföretag. 

Läs mer om Connect Norr

 

Uminova Science Park

Nära Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus finns en miljö för både stora och små idéer. Lokalerna är anpassade för olika typer av företag – små, medelstora och stora – med inriktning mot medicin, IT och teknik.

Läs mer om Uminova Science Park

Karin Borge Renberg
2023-02-02